Norwid i Miłosz na jednej scenie

Inauguracja XVII Dni Norwidowskich w Krakowie

Spektaklem teatralnym "Cywilizacja" opartym na utworach Cypriana Kamila Norwida i Czesława Miłosza na scenie "Stolarnia" Teatru Ludowego zainaugurowano XVII Dni Norwidowskie

"Dla obu poetów nie ma cywilizacji bez książki, słowa, języka i kultury. Na scenie staramy się ukazać, że dopiero porzuciwszy świat pustki i przedmiotów można odnaleźć prawdziwe skarby. Takie jest najważniejsze przesłanie tego spektaklu" - mówi Urszula Perlińska, koordynator Dni Norwidowskich.

W chwilę po premierze reżyser Wojciech Terechowicz chwalił młodych aktorów:  "Trzeba wymagać od młodzieży więcej, gdyż ma ona w sobie niezwykły potencjał i wielkie talenty. Trzeba chcieć je odkryć tak, jak stało się to na tej scenie".


Dziennik Polski
14 kwietnia 2011

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia