Nowa edycja programu rezydencji artystycznych

"Performatywny Magazyn" Muzeum Śląskiego

"Energia, technologie, szanse na przetrwanie" - to tytuł najnowszej edycji programu rezydencji artystycznych "Performatywny Magazyn". Muzeum Śląskie zaprasza artystów do udziału w nim już po raz czwarty. Termin składania projektów upływa 17 kwietnia.


Program skierowany jest do artystów - absolwentów i studentów uczelni wyższych (bez ograniczenia wiekowego) pochodzących z Polski i z zagranicy. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń związanych z kierunkiem studiów - zapraszamy zarówno osoby skupione na działaniach multimedialnych, jak również performatywnych (np. wydziały tańca). Można zgłaszać projekty indywidualnie lub jako zespoły/kolektywy.

Zwycięzca, który zostanie rezydentem, otrzyma wynagrodzenie (w przypadku indywidualnego artysty to 4 tys. brutto, w przypadku kolektywu - 8 tys. zł brutto - bez względu na liczbę członków zespołu). Przewidziany budżet na realizację projektu wynosi 10 tys. brutto. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Muzeum Śląskiego załączając biogram i oświadczenie oraz przesłanie ich drogą mailową do 17 kwietnia 2020 roku.

___

Ze względu na przemysłową historię Górnego Śląska fundamentalnym zagadnieniem dla tego regionu jest energia. W epoce przejściowej, w której znajdujemy się w perspektywie globalnej, ma ona również olbrzymie znaczenie dla dalszego rozwoju cywilizacji i ekosystemów Ziemi. Temat tegorocznej edycji programu - Energia, technologie, szanse na przetrwanie - ma zachęcić do eksploracji problemów dwóch powiązanych ze sobą nurtów: technologicznych ekosystemów współczesnego życia i kurczących się zasobów energii, która jest niezbędna do jego podtrzymania.

Program rezydencji artystycznych, organizowany przez Muzeum Śląskie już po raz czwarty, jest przeznaczony dla artystów sztuk wizualnych i performatywnych z Polski i zagranicy. Jego celem jest umożliwienie artystom zdobywanie nowych doświadczeń poprzez realizację projektów twórczo reinterpretujących zaproponowany przez Muzeum temat. Program w szczególności jest skierowany do osób, które chcą rozwijać własną twórczość poprzez sięganie po nowe zakresy tematyczne lub środki wyrazu.

Istnieje możliwość zgłaszania się do programu pojedynczych osób lub zespołów. Chętni mogą zgłosić maksymalnie dwa pomysły, z których jednak zrealizowany zostanie tylko jeden. Czas trwania jednej rezydencji wyniesie od 15 do 30 dni. W zależności od rodzaju projektu, czas prezentacji może wynosić od 1 do 10 dni roboczych, choć Muzeum może podjąć decyzję o przedłużeniu tego okresu.

Terminarz:

1. Termin składania projektów upływa 17 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00.

Należy je przesyłać na adres: pm@muzeumslaskie.pl z dopiskiem: "Performatywny Magazyn 2020".

2. Pierwsza selekcja projektów nastąpi do 8 maja 2020 r.

3. Autorzy projektów wybranych w ramach wstępnej selekcji zostaną mailowo lub telefonicznie zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektu podczas rozmowy z jury. O terminie rozmowy zaproszeni artyści zostaną powiadomieni mailowo, najpóźniej do dnia 12 maja 2020 r. Do tego dnia na stronie Muzeum zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu.

4. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone do dnia 29 maja 2020 r.

Paweł Doś
Materiał Muzeum Śląskiego
23 marca 2020

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia

11. Międzynarodowy Fes...
Wiesław Czołpiński
To będzie twórcze spotkanie młodych l...