Nowe miejsce konfrontacji artystycznych

1. RETRO/PER/SPEKTYWY: CHOREA Festiwal Teatralny Łódź 2010

RETRO/PER/SPEKTYWY: CHOREA Festiwal Teatralny Łódź 2010 - to nowe miejsce konfrontacji artystycznych teatru niezależnego. Platforma spotkań i dyskusji o przemianach zachodzących w teatrze XXI wieku

Między 13 a 21 sierpnia 2010, w postindustrialnych przestrzeniach Łodzi, widzowie zobaczą przegląd najważniejszych przedstawień CHOREI oraz najnowsze dokonania artystyczne zaproszonych grup teatralnych.

Pięć lat istnienia Teatru CHOREA to dobry moment na zrobienie pierwszej RETRO/PER/SPEKTYWY jego intensywnej działalności artystycznej, badawczej i edukacyjnej oraz czas na prezentację dwóch prapremier: „GROTOWSKI- próba odwrotu” w reżyserii Tomasza Rodowicza oraz „Antyk/Trans/Formacja” w nowym etno-jazzowym opracowaniu zespołu.

Pierwsza edycja festiwalu będzie objęta ramami dwóch teatralnych tryptyków, ukazujących napięcia jakie powstają na zetknięciu tradycji i współczesności:

I. Sofokles – Eurypides – Arystofanes

(„Antygona”, reż. D.Porowska, „Śpiewy Eurypidesa”, reż. T.Rodowicz, „Po ptakach”, reż J.Ennis, J.Cohen, T.Rodowicz)

II. Wyspiański – Herbert – Grotowski

(„Odpoczywanie”, reż. P.Passini, „Gry [w] Pana Cogito”, reż. T.Rodowicz, „GROTOWSKI – próba odwrotu” reż .T.Rodowicz)

W ramach festiwalu zaprezentują się także teatry współpracujące i na różne sposoby „spokrewnione” z CHOREĄ. Gośćmi festiwalu będą min.: neTTheater Pawła Passiniego, Studium Teatralne Piotra Borowskiego, Teatr KANA, Elżbieta Rojek oraz Trupa Czango.

„Tworząc Festiwal powołujemy nowe, cykliczne wydarzenie kulturalne, którego kolejne edycje, rozbudowywane o udział wybitnych międzynarodowych grup teatralnych, co 2 lata przełamywać będą anachroniczne podziały na teatr słowa, ruchu i muzyki, przywracając ich niepodzielną trójjednię – choreę – życiodajny fundament teatru.

W odniesieniu do naszego festiwalu chorea to nie nazwa własna – lecz idea otwierająca nowe przestrzenie dla teatru i wyznaczająca kolejne zadania dla aktora: opowiadacza historii-tancerza-śpiewaka, i stawiająca nowe wyzwania reżyserowi, który – podobnie jak w antyku – powinien być dramaturgiem, choreografem i kompozytorem jednocześnie.

Zadaniem naszym jest, aby wydarzenie RETRO/PER/SPEKTYWY: CHOREA Festiwal Teatralny stanowiło stały punkt odniesienia na teatralnej mapie Polski i było ważnym ogniwem w staraniach Łodzi o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.”

Tomasz Rodowicz
Materiały Festiwalu
1 czerwca 2010

Książka tygodnia

Banksy
Wydawnictwo ARKADY
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia