Nowe oblicze Zygmunta Baumana

Głośna międzynarodowa biografia przetłumaczona na kilka języków w końcu w Polsce.

Profesor Izabela Wagner przyjrzała się życiu jednego z najwybitniejszych polskich – i światowych – intelektualistów. Jako pierwsza dotarła do niepublikowanych wcześniej zapisków Baumana, które odsłaniają jego nowe oblicze.

Zygmunt Bauman – dla jednych socjolog, pisarz, światowej sławy twórca teorii płynnej nowoczesności. Dla innych – postać w najlepszym razie kontrowersyjna, zdrajca, który aktywnie kładł fundamenty pod budowę opresyjnego systemu.

Z Polski uciekał dwukrotnie, raz tuż po wybuchu II wojny światowej, potem znów w roku 1968. Dwukrotnie ucieczka wymuszana była nasilającymi się nastrojami antysemickimi i przemocą, która za nic miała życie, dokonanie i tożsamość Baumana.

Mimo towarzyszących mu od najmłodszych lat przeciwności, Bauman zdołał zdobyć wykształcenie, a następnie zbudować karierę akademicką. Z uniwersytetu został usunięty przez tę samą władzę, której podobno tak gorliwie służył. Bronił idei, w które wierzył, a jego dzieła, niekiedy dojmująco pesymistyczne, zawsze miały w sobie pewnego rodzaju czułość i nadzieję.

Izabela Wagner drobiazgowo analizuje kolejne wydarzenia z życia Baumana, próbując odgadnąć, kim tak naprawdę był. Z dziesiątek czy setek dokumentów, zeznań i świadectw wyłania się obraz nie tylko człowieka wyjątkowego, lecz także tego, jak my – jako polskie społeczeństwo – z tą wyjątkowością się obchodzimy.

__

"Biografia Baumana napisana przez Izabelę Wagner jest całkiem inna od wszystkich pozostałych. W pewnym sensie inny cel przyświecał autorce i zupełnie inna droga poprowadziła ją do tego, by zająć się autorem „Płynnej nowoczesności" (...) Tak, to książka o tym, jak miejsce i czas urodzenia uczonego, jego pochodzenie etniczne oraz – wymuszone i wynikające z własnych przekonań – wybory życiowe złożyły się na jego daleko wykraczający poza akademickie mury sukces"
Piotr Bratkowski, Newsweek

(-)
Materiał Wydawnictwa
5 października 2021
Portrety
Izabela Wagner

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...