Nowy cykl w IT

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza na inaugurację cyklu "Mów za siebie!", prezentującego wybrane przedstawienia twórców, dla których podstawową formą i środowiskiem pracy jest grupa teatralna. Dziś pokaz spektaklu "Wszędomni" Teatru Chorea.

Kuratorką cyklu "Mów za siebie!" jest Zofia Dworakowska z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieję, że regularne prezentacje różnorodnych propozycji teatralnych wznowią dyskusję o różnorodności środków wyrazu i praktyk polskich grup teatralnych oraz ich miejscu w polskiej kulturze teatralnej.

27 października 2014 roku o godzinie 19:00 w siedzibie Instytutu Teatralnego (ul. Jazdów 1, Warszawa) odbędzie się pokaz spektaklu "Wszędomni" zrealizowanego przez Teatru CHOREA we współpracy z Ośrodkiem dla Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi. Po spektaklu odbędzie się dyskusja z udziałem twórców, którą poprowadzi Dariusz Kosiński.

Istniejący od 2004 roku zespół CHOREI wytworzył własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Istotna w metodzie CHOREI jest zespołowość, umiejętność laboratoryjnej, wspólnej pracy, a jednocześnie troska o to, by ciało zbiorowe nie wykluwało się kosztem indywidualności każdego z jego członków. Obecnie zespół koncentruje się na problematyce i kondycji współczesnego człowieka - inspirując się wielkimi reformatorami teatru: Kantorem, Wyspiańskim, Grotowskim, czy wielkimi myślicielami i artystami np. Wittgensteinem, Herbertem - tworząc własną metodę pracy i nowy sposób tworzenia współczesnego teatru. W trakcie przygotowywania spektaklu "Wszędomni" spotkania, rozmowy oraz regularnie zajęcia teatralne pomogły wielu mieszkańcom Ośrodka dla Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta uzewnętrznić własne sądy, emocje i zdolności w zakresie różnych dziedzin sztuki.

MÓW ZA SIEBIE! to cykl prezentacji twórców, dla których podstawową formą i środowiskiem pracy jest grupa teatralna. W ramach projektu pokazane zostaną przedstawienia grup pochodzących z różnych stron Polski, które często określa się wspólną nazwą: teatr alternatywny lub teatr offowy. Ich twórczość - podejmowane tematy, estetyka przedstawień i metody pracy - są jednak bardzo zróżnicowane. Można tu znaleźć zarówno przykłady teatru fizycznego, dramatycznego, wykorzystania nowych mediów, jak i akcje performatywne oraz próby community theatre - przedstawień tworzonych wspólnie z różnymi grupami społecznymi. W niektórych projektach pozycja reżysera jest bardzo silna, inne powstają w procesie grupowym. Oparte są na autorskich montażach tekstów lub scenariuszach pisanych przez grupę, ale także na adaptacjach dramatów. Łączy je to, że zazwyczaj stanowią jawnie osobistą wypowiedź twórców, wyrażają indywidualny punkt widzenia, własną interpretację rzeczywistości. Powstają poza teatrami instytucjonalnymi i najczęściej są tylko jedną z form aktywności konkretnej grupy, poza np. prowadzeniem ośrodka kultury, programami edukacyjnymi i społecznymi. Celem projektu mów za siebie jest rozpoznanie różnorodności środków wyrazu i praktyk polskich grup teatralnych, a tym samym ujawnienie często niedostrzeganych zróżnicowań na mapie teatralnej Polski i nasycenie jej nowymi szczegółami. Po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja z udziałem artystów.

Pierwsza odsłona cyklu MÓW ZA SIEBIE! odbywa się w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i trwa do czerwca 2015 roku. Informacje o kolejnych pokazach zostaną opublikowane w styczniu 2015 roku.

Program pokazów:

24 listopada 2014, g. 18:30, 20:00

"Margarete" Janek Turkowski - Ośrodek Teatralny Kana (Szczecin)

Dyskusja z udziałem artysty prowadzona przez Tadeusza Sobolewskiego

22 grudnia 2014, g. 19:00

"Mała scena" Akademia Ruchu (Warszawa)

Dyskusja z udziałem artystów prowadzona przez Zofię Dworakowską

26 stycznia 2015, g. 19:00

"ARTYSTA. Mechanika ucieczki" Sztuka Nowa (Warszawa)

Dyskusja z udziałem artystów prowadzona przez Pawła Soszyńskiego (dwutygodnik.com)

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
28 października 2014

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia