Nowy konkurs w Białymstoku

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Nowy konkurs na dyrektora Teatru Dramatycznego w Białymstoku ogłosił we wtorek zarząd województwa podlaskiego. Poprzedni konkurs anulowano ze względu na liczne skargi na jego przebieg - poinformował wicemarszałek Maciej Żywno.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku to instytucja samorządu województwa podlaskiego.

Kontrakt z obecną dyrektorką placówki Agnieszką Korytkowską-Mazur wygasa z początkiem września. Dlatego w marcu zarząd województwa podlaskiego ogłosił konkurs na nowego dyrektora. Zgłosiło się kilkunastu kandydatów, kilku z nich odpadło ze względu na braki formalne w swoich zgłoszeniach, od czego się odwoływali. Komisja konkursowa wybrała kandydaturę Piotra Półtoraka, aktora teatru.

Podczas posiedzeń komisji, jak podawały regionalne media, miało też dojść do dyskryminacyjnych wypowiedzi.

Jak powiedział we wtorek na konferencji prasowej wicemarszałek województwa odpowiedzialny za kulturę Maciej Żywno, stanowisko dyrektora teatru "jest funkcją zaufania społecznego".

- Działania prowadzące do wyłonienia dyrektora muszą być bez najmniejszego cienia wątpliwości i musi być wybrany bez negatywnych emocji, w oparciu o konsensus komisji konkursowej, ale również - konsensus wypracowany przez zarząd województwa - mówił Żywno.

Ponieważ - jak wyjaśnił wicemarszałek - wpłynęła "cała rzesza" zastrzeżeń na przebieg konkursu, ale też jego procedurę, zarząd postanowił anulować ten konkurs bez rozstrzygnięcia i ogłosić nowy.

Żywno mówił, że skargi wpłynęły przede wszystkim od kandydatów konkursu, którzy zarzucali m.in., że został naruszony ich interes prawny, kiedy nie mogli uzupełnić braków formalnych. Skarżono się też na pominięcie przy wyborze kandydata na dyrektora informacji, czy spełnia wszystkie wymogi konkursowe. Żywno wyjaśnił, że był w nich zapis m.in. o doświadczeniu w zarządzaniu, bo - jak podkreślił - w placówce, która ma budżet w wysokości ponad 4 mln zł i kilkadziesiąt osób z zespole, nie liczy się tylko pomysł na repertuar, ale też umiejętności zarządcze.

Kolejne zastrzeżenia dotyczyły składu komisji konkursowej, w której zasiadło dwóch członków związków zawodowych bezpośrednio związanych z jednym z kandydatów. Wśród zastrzeżeń pojawiła się też informacja o dyskryminacyjnej wypowiedzi podczas samego konkursu. Jak mówił Żywno, mogła ona rzutować na ocenę kandydatów przez komisję.

Dlatego też postanowiono o ogłoszeniu nowego konkursu. Kandydaci swoje zgłoszenia mogą składać od 1 sierpnia do 30 września, a nowy dyrektor ma objąć stanowisko od stycznia 2017 roku na trzy sezony.

Żywno powiedział, że budżet teatru ustalony jest do końca roku, a po odejściu obecnej dyrektorki, obowiązki będzie pełnił jej zastępca.

W nowym konkursie są też pewne zmiany. Jedną z nich jest zapis, iż ocena kandydata będzie punktowana i jawna dla wszystkich zainteresowanych. Będzie powołana też nowa komisja konkursowa.

Żywno zaapelował do wszystkich stron, by zgłosili nowych członków do komisji, którzy - jak dodał - spojrzą na konkurs "świeżym okiem".

(-)
Kurier PAP
28 czerwca 2016

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia