Nowy numer

"Performer" - Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Na wortalu grotowski.net ukazał się nowy numer pisma naukowego Instytutu Grotowskiego "Performer". Z okazji 50. rocznicy założenia Odin Teatret, jego aktorzy dzielą się swoimi doświadczeniami, a znawcy zespołu Eugenia Barby opisują metody treningu i pracy twórczej.

"Performer" to naukowy periodyk Instytutu im. Jerzego Grotowskiego ukazujący się w czerwcu oraz w listopadzie na wortalu grotowski.net. Tematyka podejmowana na łamach pisma obejmuje zagadnienia stanowiące przedmiot zainteresowania Instytutu, a więc przede wszystkim dokonania, biografie, konteksty i tradycje jego patrona oraz osób z nim współpracujących i związanych, a także rozległe pole działań artystycznych i badawczych, rozciągających się pomiędzy teatrem i innymi odmianami przedstawień kulturowych oraz performatywnymi aspektami życia zbiorowego i indywidualnego.

Zespół redakcyjny: Dariusz Kosiński, Sylwia Fiałkiewicz, Wanda Świątkowska, Anna Sielatycka

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
4 lipca 2014

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...