Nowy paradygmat życia teatralnego?

"Teatr w Polsce 2010" - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Już jest nowy przewodnik "Teatr w Polsce 2010". Książka dwóch wersjach językowych., dostępna jest w księgarni teatralnej "Prospero" w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1. 190 miast, 550 teatrów, 25032 przedstawień, 2019 tytułów, 1121 autorów, 809 premier, 113 prapremier, 344 festiwale, 12696 osób

Założeniem publikacji "Teatr w Polsce", której dwie edycje ukazały się do tej pory ("Teatr w Polsce 2008" i "Teatr w Polsce 2009") było zebranie jak największej ilości informacji praktycznych związanych z miejscem funkcjonowania i strukturą wszelkich instytucji, organizacji i stowarzyszeń, których działalność tworzy polskie współczesne życie teatralne. W trzeciej edycji (708 stron!), przeznaczonej na rok 2010, ta podstawowa baza została uzupełniona dokumentacją artystyczną minionego sezonu 2008/2009. Redakcja starała się opisać dorobek artystyczny wszystkich zespołów, scen, grup, obfitość festiwali i przeglądów, przedstawić działalność szkół artystycznych i zaprezentować w ten sposób różnorodność i bogactwo polskiej sceny teatralnej - jakkolwiek by się ona nazywała - teatr dramatyczny, lalkowy, muzyczny, tańca i ruchu, czy też nie przynależała do żadnej z tych kategorii.

Dokumentacja została ułożona w dwóch porządkach - alfabetycznym i logicznym. Zasadniczy porządek alfabetyczny wyznacza układ miast - od Andrychowa do Żywca. W każdym mieście, w porządku logicznym, zostały uszeregowane zapisy dotyczące teatrów dramatycznych, teatrów lalkowych, teatrów muzycznych, teatrów tańca i ruchu, teatrów innych, kabaretów, przedstawień impresaryjnych, instytucji, agencji, szkół artystycznych, festiwali, konferencji, wystaw, czasopism. Każdy zapis zawiera identyczne w swym charakterze dane - adres, telefony, e-maile, adres strony www, nazwiska i stanowiska osób kierujących instytucją, teatrem, szkołą. Tuż pod nim umieszczona została informacja o organizowanych przez ten teatr, zespół, grupę itp. - festiwalach, wystawach, konferencjach, cyklach czytań.

Książka dwóch wersjach językowych., dostępna jest w księgarni teatralnej "Prospero".

Wydawany od dwóch lat przewodnik adresowy Teatr w Polsce w trzeciej edycji rozszerza swoją formułę. Oprócz danych kontaktowych na rok 2010 przynosi dokumentację zakończonego niedawno sezonu 2008/2009. Nie dzieje się tak przez przypadek. Oto w niemal zgodnym przekonaniu opinii publicznej i środowiskowej przeżyliśmy jeden z najważniejszych sezonów teatralnych ostatnich dziesięcioleci. Kto wie, czy w ogóle nie sezon przełomowy, w którym znalazły zwieńczenie tendencje rozwijające się na przestrzeni kilkudziesięciu lat. () "Teatr w Polsce 2010" przynosi tego skrupulatne sprawozdanie.

Maciej Nowak dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

Czy teatr, który - załóżmy, że z wdziękiem i dobrym smakiem - wyłącznie bawi publiczność i czyni to przy pełnej widowni, jest z tej przyczyny godny wyższego uznania, niż teatr, który mierzy się z nowym odczytaniem klasyki, proponuje nowości dramaturgii, autorskie scenariusze, ale w statystykach osiąga frekwencję 60-70%? Dla środowiska teatralnego samo pytanie może brzmieć nieomal jak herezja. Dla organów nadzorujących teatry pytanie takie jest w pełni zasadne, a odpowiedź nie jest całkiem oczywista. () Można przyjrzeć się sezonowi teatralnemu, jednemu, dwóm. Uważnie pochylić się nie tylko nad liczbami. Czy zobaczymy nowy paradygmat życia teatralnego przez pryzmat statystyki? Czytajmy uważnie "Teatr w Polsce".

Zenon Butkiewicz dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(-)
Materiały Instytutu
13 marca 2010

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...