Nowy projekt kulturallny

Współpraca miast Polski Wschodniej

22 maja w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca nowy projekt kulturalny - Wschód Kultury. W konferencji wzięli udział Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Dudek - Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku, Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin.

Wschód Kultury, to nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta: Białystok, Lublin oraz Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł.
Organizatorami projektu są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Urząd Miasta Białegostoku, Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Miasta Rzeszowa. Podczas konferencji podpisana została przez organizatorów deklaracja współpracy przy rozwijaniu i realizowaniu Wschodu Kultur. Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślił siłę kultury jako lokomotywy i dźwigni w działaniach społecznych. Podkreślił wagę komunikowania się z młodymi ludźmi w obszarze sztuki oraz inwestycji w edukację kulturalną.
Program artystyczny projektu będzie się opierał przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów artystycznych między miastami, a także wspólnych projektach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Współpraca z krajami Partnerstwa Wschodniego ma pokazać ich potencjał, a także być inspiracją dla uczestników festiwali, animatorów, artystów, organizacji pozarządowych. Projekt odbywać się będzie w trzech odsłonach:

• 28-30 czerwca 2013, Rzeszów – Europejski Stadion Kultury
• 25-29 września 2013, Białystok – Inny Wymiar
• 1-6 października 2013, Lublin – Integracje-Mediacje

Wschód Kultury z programem startuje pod koniec czerwca. Prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc wskazał, iż działając wspólnie budujemy kulturowe mosty porozumienia, już nie tylko między trzema miastami projektu, ale także ponad granicami, konkretnie wschodnią granicą naszego państwa.
Wiceprezydent Rzeszowa - Stanisław Sienko przedstawił program „Europejskiego Stadionu Kultury", w ramach którego w dniach 28-30 czerwca 2013 roku odbędą się m.in. koncert główny „Zjednoczeni w różnorodności" na Stadionie Miejskim, transmitowany przez TVP, którego główną gwiazdą będzie niemiecka formacja Guano Apes. Niepowtarzalna, międzynarodowa współpraca sceniczna nastąpi pomiędzy wykonawcami: Zakopower & SunSay, Hey & Jimi Tenor & Kabu Kabu, Voo Voo & Alim Qasimov, Myslovitz & NRM, Julia Marcell i Alina Orlova, Coma ze wspomnianym Guano Apes. Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, to także projekty międzynarodowe: 4. edycja festiwalu No Border, projekty koncertowe „Klezmer & World" i „Jazz & Hip Hop, jak również projekcje filmów z Europy Wschodniej, projekty teatralne, kulinarne, audio-wizualne oraz instalacje artystyczne zlokalizowane w przestrzeni miejskiej. Na Rynku będzie funkcjonował klub festiwalowy. W budynku Estrady Rzeszowskiej oficjalnie rozpocznie działalność inkubator kultury.

(-)
Material Teatru
23 maja 2013

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...