Nowy teatr z poślizgiem

Tarnowski Teatr im. L. Solskiego

Trwają prace remontowo-modernizacyjne budynku Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego. Niestety, nie uda się uniknąć opóźnień. Wpływ na tempo prac miały wiosenne ulewne deszcze. Termin zakończenia prac przesunięty zostanie na połowę listopada- pisze Dorota Jucha w Temi

Nie tylko niekorzystna aura opóźniła prace remontowo-modernizacyjne budynku Tarnowskiego Teatru

Budynek Tarnowskiego Teatru zmienia wygląd, od ponad roku trwają tu prace remontowo-modernizacyjne. Sporo już udało się zrobić, chociaż nie wszystkie prace zauważalne są na zewnątrz.

- Podwyższony został komin sceniczny, wymieniono częściowo już stolarkę okienną, stara część budynku teatru została pokryta nowym dachem. Intensywne prace trwają w środku obiektu. Są już gotowe klatki schodowe i nowy układ komunikacyjny w budynku, duża scena i widownia dla dużej sceny w stanie surowym, montowane są poszczególne instalacje. Od strony ulicy Mickiewicza dobudowano szyb windowy, trwają prace związane z mocowaniem słupów nośnych, konstrukcji, na której opierać się będzie frontowa, szklana ściana - mówi Małgorzata Maglecka, inspektor w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tarnowa, nadzorująca modernizację teatru.

Już w trakcie prac, okazuje się, że dokumentacja techniczna, wykonana 2-3 lata temu, jest przestarzała. Dotyczy to zwłaszcza dokumentacji związanej z wyposażeniem teatru w specjalistyczny sprzęt. Opracowywane są właśnie zmiany, by teatr w nowych murach zyskał także nowoczesne wyposażenie.

Ale to nie jedyne zmiany wprowadzane na bieżąco podczas realizacji inwestycji.

- Zmieniły się przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Do nowych przepisów musimy dostosować najstarszą część teatru, zwłaszcza klatkę od strony ulicy Legionów. Zmiany te kosztować będą około 550 tys. złotych. Podjęto też decyzję o wymianie foteli, której koszt szacujemy na około 300 tys. Przygotowywana jest dodatkowa umowa na pokrycie granitem schodów przed budynkiem teatru - wyjaśnia Sławomir Błaszczak, dyrektor Wydziału Realizacji Inwestycji UMT.

Mimo znacznego postępu prac zanotowano spore opóźnienie. Najpierw robotnikom przeszkodziła ostra zima, a ostatnio ulewne deszcze, które podtopiły plac budowy. Woda przelała się do piwnic. Sporo czasu poświęcono na osuszanie podłoża i ścian. Zakończenie prac przesunie się o kilka tygodni.

Przedstawiciele firmy realizującej inwestycję mówią też o innych powodach poślizgu. Okazało się, że projekt jednej ze ścian, na której miała być nadbudowana kolejna ściana, był oparty na błędnych założeniach - w ścianie były niewielkie wnęki arkadowe, a podczas sporządzania badań przedprojektowych przyjęto, że zakryty deskami mur jest lity. Gdy okazało się, że są tam puste przestrzenie, trzeba było zmienić projekt i wzmocnić całą konstrukcję.

- Z jakości prac jesteśmy zadowoleni, niedo końca z terminowości. Planowany termin zakończenia prac, czyli połowa października, prawdopodobnie zostanie przesunięty o 4-6 tygodni, na połowę listopada. To jest termin zgłoszenia obiektu do odbioru, a zatem na uruchomienie teatru trzeba będzie jeszcze poczekać, tym bardziej iż przed uruchomieniem mogą być wprowadzane jeszcze drobne poprawki - dodaje dyrektor Błaszczak.

Choć termin oddania inwestycji sprecyzowano w umowie kontraktowej na połowę października, to jednak jest tam także klauzula, że może być on przesunięty o dwa tygodnie, jeśli warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne, ale sześć tygodni to już poważne opóźnienie.

Przypomnijmy też, iż w kwietniu pojawiły się głosy o kłopotach finansowych firmy, która wygrała przetarg na modernizację tarnowskiego przybytku Melpomeny. Brak płynności finansowej potwierdzać miały wypłacane w ratach wynagrodzenia pracownikom. Fachowcy mówili też, iż firmie trudno będzie wywiązać się z zadania, gdyż w przetargu ze względu na dużą konkurencję na rynku dała ceny blisko granicy opłacalności...

Rafał Balawejder, zastępca dyrektora Tarnowskiego Teatru im. L. Solskiego, ma nadzieję, że już w grudniu będzie można zaprosić widzów na wznowienie spektaklu "Betlejem polskie".

Dorota Jucha
Temi
26 lipca 2010

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...