Nr 138 – już w sprzedaży

Gazeta Teatralna „Didaskalia" nr 138

W lutym 2017 roku, w związku z nieprzyznaniem ministerialnej dotacji, „Didaskalia" po raz kolejny stanęły przed groźbą zawieszenia działalności. Naszemu odwołaniu od tej decyzji towarzyszyło ogromne i bardzo ważne dla nas wsparcie środowiska teatralnego i czytelników. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Ewie Guderian-Czaplińskiej i Agacie Siwiak, autorkom petycji w naszej obronie, oraz Wojciechowi Dudzikowi, który wystosował list poparcia w imieniu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, a także wszystkim sygnatariuszom petycji i listu. To dzięki Państwa pomocy wydajemy ten i kolejne numery naszego pisma.

 W numerze między innymi:

☉ Polski teatr krytyczny i jego pułapki
☉  Teatr Carmela Benego
☉ Nekroperformanse
☉ Żołnierze i dezerterzy
☉ Schlemmer i Kantor
☉ Repertuar (Frljić, Górnicka, Ziemilski, Garbaczewski, Rychcik, Szczawińska, Rysova, Havelka)
☉ Wywiady z artystami
☉ Festiwale
☉ Opera
☉ Zagranica
☉ Książki

Gazeta Teatralna Didaskalia

„Didaskalia" powstały w grudniu 1993 roku w środowisku uniwersyteckim. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut Jerzego Grotowskiego, współwydawcą Wydział Polonistyki UJ. „Didaskalia" są umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Pismo recenzuje ważniejsze premiery teatralne w Polsce, śledzi również to, co ważnego dzieje się w ośrodkach teatralnych za granicą. Najważniejsze wydarzenia sezonu są wszechstronnie omawiane (wywiady z twórcami, sondy, recenzje, opinie wybitnych humanistów). Systematycznie recenzowane są też książki teatralne.

„Didaskalia" nie poprzestają na komentowaniu bieżącego życia teatralnego. W piśmie publikowane są obszerne materiały dotyczące różnorakich zagadnień związanych z praktyką i teorią teatru (w tym przekłady tekstów nieznanych wcześniej w Polsce). Zależy nam także na rozszerzaniu pola interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym, dlatego ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym kontekstom teoretycznym, antropologicznym, filozoficznym.

Pismo stworzyło szerokie środowisko autorów i współpracowników. Na łamach „Didaskaliów" publikują zarówno wybitni przedstawiciele światowej teatrologii i humanistyki, jak i młodzi autorzy, często debiutanci. Do wypowiedzi zapraszamy również twórców przedstawień, dyrektorów teatrów, aby podtrzymywać kontakt między krytyką a teatrem.

„Didaskalia" są adresowane zarówno do szerokiego grona widzów teatralnych, jak i osób zainteresowanych współczesną kulturą i humanistyką.

(-)
Didaskalia
28 kwietnia 2017

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia