O AnimArcie

2. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt jest obecnie największym i jedynym wydarzeniem w Polsce, kompleksowo poświęconym sztuce animacji.

IDEA
Ideą festiwalu jest wzmocnienie rangi tej wielce pracochłonnej, szlachetnej i wymagającej dziedziny sztuki, która w dobie cyfryzacji i mediów zaczyna powoli odchodzić w zapomnienie, zarówno w teatrach lalek, jak i przy produkcji filmów. Jego misją jest prezentowanie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnej animacji, konfrontowanie dokonań artystów polskich, europejskich i światowych, związanych z teatrem lalek i filmem animowanym, a przede wszystkim prezentacja niezwykłych efektów pracy animatorów.

MOŻLIWOŚCI
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt daje światowym twórcom możliwość zaprezentowania przed polską publicznością kunsztownej sztuki animacji. Są na niego zapraszani mistrzowie w swojej dziedzinie, dlatego dla krajowych twórców to niepowtarzalna okazja do przyjrzenia się technikom ich pracy w celu implementowania nowoczesnych i niespotykanych na gruncie polskim rozwiązań. Z drugiej strony prezentowane są dokonania młodszych wiekiem i doświadczeniem artystów, którzy mogą podpatrywać, poszerzać widzenie animacji i kształcić własną technikę. Zróżnicowanie grona zaproszonych artystów zarówno pod względem doświadczenia, specjalizacji czy kręgu kulturowego daje ogromny potencjał ukazania szerokiego spektrum gatunków i technik animacyjnych, tj. marionetkowa (oddana do użytku w grudniu 2014 roku główna sala widowiskowa Teatru Lalek Arlekin ma unikatowe w skali kraju możliwości animacyjne np. umożliwia granie lalkami podwieszonymi na prawie trzymetrowych niciach), teatr cieni, bunraku, lalki żyworękie, maska, lalki stolikowe, kukły, mupety, lalki trickowe a także animacja animantów nieoczywistych, takich jak np. przedmioty codziennego użytku. Różnorodność artystów i stosowanych przez nich technik owocuje również wielością tematów, w tym twórczą interpretacją klasycznych dzieł polskich i światowych. Tradycja łączy się na AnimArcie z nowoczesnością, młodzi adepci zawodu mogą szukać inspiracji u mistrzów animacji, a ci drudzy korzystać ze świeżego spojrzenia na sztukę, prezentowanego przez studentów i absolwentów szkół artystycznych.

MISJA
Głównym celem artystycznym festiwalu jest jednak nie tylko demonstracja mistrzowskich osiągnięć animacji, ale także poszukiwania takich dzieł, w których osobne dziedziny sztuki, takie jak film i teatr, przenikają się, czerpiąc
z dokonań i rozwiązań technicznych drugiej dziedziny. Takie ustawienie festiwalowej selekcji, czyli konfrontowanie animacji teatralnej z filmową i poszukiwania wspólnych płaszczyzn tworzenia, czyni to wydarzenie interdyscyplinarnym i unikatowym, nie tylko w skali Polski, ale także świata. W zakresie animacji filmowej dominującą techniką będzie tzw. animacja poklatkowa (ang. stop motion), gdyż jest ona najbliższa technikom teatralnym. Filmowany obraz powstaje w przestrzeni rzeczywistej, a animowane formy swój rodowód wywodzą z technik teatralnych.

HISTORIA
Pomysłodawcą festiwalu jest Waldemar Wolański, obecny dyrektor Arlekina. Festiwal AnimArt jest w pewnym sensie kontynuacją i ewolucją organizowanych przez Teatr Lalek Arlekin dwóch potężnych festiwali: (od 1999 r.) Międzynarodowego Festiwalu Solistów Lalkarzy i (od 2006 r.) Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej „TrotuArt". Oba były wysoko cenione zarówno przez publiczność, jak i władze czy media.

I edycja AnimArtu odbyła się między 19 a 24 września 2015 roku, a druga, znacznie już poszerzona, zarówno w programie teatralnym jak i filmowym, w dużej mierze dzięki dołączeniu do organizatorów festiwalu agencji Momakin w 2016 roku, odbyła się pomiędzy 24-30 września 2016. Odbiła się szerokim echem w środowisku kulturalnym. W części teatralnej gościł aż 30 zespołów z wszystkich 6 kontynentów a w części filmowej, poza projekcjami i warsztatami, zadebiutował z sukcesem pierwszy ANIMARKT – branżowy dzień dla profesjonalistów oraz cieszący się ogromnym powodzeniem masterclass.

ORGANIZATORZY
Organizatorami Międzynarodowego Festiwal Sztuki Animacji AnimArt są Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi oraz Momakin. Teatr Lalek Arlekin jest odpowiedzialny za program teatralny, natomiast program filmowy przygotowuje zespół agencji Momakin.

(-)
Materiał organizatora
20 września 2016

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia