O "Judenfrei" u Solskiego

"Zdążyć przed Panem Bogiem" - reż. Tomasz Piasecki - Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

W niedzielę 9 lutego w 70. rocznicę ogłoszenia Tarnowa jako miasta "Judenfrei" zostanie wystawiony spektakl "Zdążyć przed Panem Bogiem". Po spektaklu odbędzie się spotkanie z Relą Bogucką-Wałęgą ze Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.

- Dzięki pomocy i rozległym kontaktom pana Jerzego Bergmana udało nam się zaprosić panią Relę na spotkanie z Tarnowianami. To osoba, która pamięta okupację i wojenny Tarnów - takie świadectwo jest nie do przecenienia - podkreśla Rafał Balawejder dyrektor teatru. Myślę, że osobista relacja pani Reli Boguckiej będzie mocnym przeżyciem dla tych wszystkich, którzy spacerują czasem przy łaźni, ulicą Żydowską, Wekslarską. To miejsca, gdzie historia stawała się czystym okrucieństwem.

9 lutego 1944 roku Tarnów został ogłoszony przez niemieckie władze okupacyjne jako Judenfrei, czyli teren wolny od Żydów. Termin Judenfrei pojawił się już w XIX wieku w Prusach, a następnie w Austrii, jednak dopiero naziści zaczęli konsekwentnie używać go w stosunku do działań zmierzających do realizacji założeń swojej polityki eksterminacji narodu żydowskiego.

Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu to organizacja powstała w 1991 r. stanowiąca wspólnotę osób ocalonych z Holocaustu, którzy urodzili się pomiędzy 1925 a 1945.Celem stowarzyszenia jest budowanie wspólnoty osób ocalonych z Holocaustu, udzielanie wsparcia, zachowanie pamięci o doświadczeniu Holocaustu, zachowanie pamięci o życiu społeczności żydowskiej w przedwojennej Polsce.

"Zdążyć przed Panem Bogiem" to rozmowa Hanny Krall z Markiem Edelmanem - uczestnikiem powstania w getcie warszawskim, a po wojnie lekarzem kardiologiem i działaczem społecznym. Jest to niezwykle trudna rozmowa, w której, być może nie wprost, zostaje postawione pytanie o sens ludzkiego życia. To także rozmowa o powstaniu w warszawskim getcie - bowiem Edelman nie chce go upiększać ani estetyzować, a pragnie pokazać je takim, jakim było naprawdę.

niedziela, 9 lutego. godz. 15.00, spotkanie z Relą Bogucką-Wałęgą ok. 16.00.

Dodatkowe informacje oraz rezerwacje telefoniczne w Biurze Promocji i Organizacji Widowni Teatru Solskiego w Tarnowie - tel. 14 688 32 87 oraz na www.teatr.tarnow.pl.

(-)
Materiał Teatru
5 lutego 2014

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...