O książce...

"Współczesne formy teatru muzycznego..." - red. Jan Ciechowicz - Wydawnictwo UG

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Teatr Muzyczny w Gdyni zapraszają w poniedziałek, 16 listopada o godz. 16, na promocję książki "Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni)" pod redakcją Jana Ciechowicza.

Spotkanie poprowadzi dyrektor Maciej Korwin, wraz z prof. Janem Ciechowiczem (redaktor tomu) oraz prof. UAM w Poznaniu dr hab. Krzysztofem Kozłowskim (recenzent tomu).

Całość uświetnią przeboje z największych musicali m.in. "Jesus Christ Superstar", "Opera za trzy grosze", "Koty", "Człowiek z la Manchy", "Les Miserables", "Taniec wampirów", "Notre dame de Paris" w wykonaniu słuchaczy IV roku Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni z akompaniamentem Zbigniewa Kosmalskiego (fortepian). Przewidziano również możliwość zakupu tomu w cenie bardzo promocyjnej.

O tomie jego recenzent prof. UAM dr hab Krzysztof Kozłowski:

"Przygotowany przez profesora Jana Ciechowicza tom "Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni)" wypełnia dotkliwą lukę badawczą. Stanowi - między innymi - wyczerpujące omówienie działalności Teatru Muzycznego w Gdyni. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że umożliwia skupienie uwagi na teatrze muzycznym jako takim, w całej różnorodności jego form skonfrontowanych dodatkowo z literaturą i praktyką sceniczną. Na tle badań międzynarodowych publikacja ta ma znaczenie szczególne: ukazuje funkcjonowanie teatru muzycznego w naszej części Europy i dowodzi jedności tego teatru".

Ze wstępu Jana Ciechowicza:

"Z okazji 50-lecia Teatru Muzycznego w Gdyni (1958-2008) zorganizowano w dniach 16-17 V 2008r. ogólnopolską konferencję naukową pod hasłem "Współczesne formy teatru muzycznego (na świecie, w Polsce, w Gdyni)". Jej pomysł zrodził się w Zakładzie Dramatu, Teatru i Filmu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni. Obrady konferencyjne, które odbywały się w nowym, imponującym gmachu Muzeum Miasta Gdyni, oczywiście z "widokiem na morze" uzupełniła wystawa na temat szacownego Jubilata, przygotowana przez Dział Teatralny Muzeum Narodowego w Gdańsku. W konferencji uczestniczyli badacze z Częstochowy, Warszawy, Poznania, Katowic, Łodzi, a przede wszystkim Trójmiasta (...)".

(-)
Materiały Organizatora
14 listopada 2009

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia