O Nagrodzie

1. Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza

Nagroda Dramaturgiczna im. Tadeusza Różewicza, ustanowiona przez Adama Neumanna, prezydenta Gliwic, w zamyśle jej inicjatorów: Grzegorza Krawczyka, dyrektora Teatru Miejskiego w Gliwicach, Joanny Oparek oraz Juliusza Pielichowskiego, ma na celu wsparcie twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej dramaturgii polskiej.

Na zwycięzcę Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza czeka kwota 50 000 zł. Ponadto nagrodzony dramat zostanie wystawiony na deskach Teatru Miejskiego w Gliwicach oraz opublikowany przez Muzeum w Gliwicach w serii „Czytelnia Sztuki" – poświęconej dramaturgii współczesnej – w której dotychczas ukazała się sztuka Michała Siegoczyńskiego Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach (w 2019 r. spektakl zdobył Grand Prix i szereg innych nagród w w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Instytut Teatralny im. Z.Raszewskiego). Nagroda przyznawana będzie rokrocznie.

Do Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza mogą zostać zgłoszone utwory dramatyczne przeznaczone do wystawienia w teatrze, napisane w języku polskim przez autorów posiadających w swoim dorobku przynajmniej jeden wcześniej opublikowany (z nadanym numerem ISBN) utwór literacki i/lub wystawiony na scenie teatru repertuarowego. Zgłaszany do Konkursu tekst nie może być wcześniej publikowany ani wystawiony w formie sztuki teatralnej.

Konkurs o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza składa się z trzech etapów. W etapie pierwszym Komisja Kwalifikacyjna dokona wstępnej oceny nadesłanych tekstów (termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca każdego roku), wybierając spośród nich 20 utworów i do 30 czerwca przekazując je do dalszej oceny Kapitule Nagrody. W etapie drugim, spośród utworów zarekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną, Kapituła Nagrody wybierze trzy teksty, kwalifikując je do finału Konkursu (ogłoszenie finalistów nastąpi do 30 września). Utwory zakwalifikowane do trzeciego etapu zostaną zaprezentowane w postaci czytań scenicznych na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach w okresie bezpośrednio poprzedzającym finałową galę Nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada każdego roku podczas dni teatru i dramaturgii współczesnej w Gliwicach, gdy Kapituła Nagrody wskaże zwycięski utwór i ogłosi zwycięzcę Konkursu – laureata Nagrody. Pozostała dwójka finalistów Konkursu otrzyma nagrody pieniężne w wysokości 5000 zł, a wyróżnione utwory zostaną zamieszczone w portalu internetowym Nagrody.

Rada Programowa Nagrody
W skład Rady Programowej Nagrody Dramaturgicznej im. Tadeusza Różewicza wchodzą
- Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru Miejskiego w Gliwicach,
- Joanna Oparek
- Juliusz Pielichowski.

Grzegorz Krawczyk
Menadżer instytucji kultury. Ukończył Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował na tej samej uczelni na studiach podyplomowych w dziedzinie zarządzania kulturą w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Następnie ukończył międzynarodowe studia podyplomowe MPA (Master of Public Administration) na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej kierowanej przez prof. Jerzego Hausnera. Zdobył tam wiedzę z zakresu zarządzania instytucjami finansów publicznych. Uczestniczył w warsztatach menadżerów sztuki i w wielu specjalistycznych szkoleniach m.in. na temat sponsoringu i public relations w kulturze, funduszy unijnych i zamówień publicznych.

Joanna Oparek
Urodzona w 1967 r. w Gliwicach. Poetka, pisarka, dramatopisarka, kuratorka interdyscyplinarnych projektów kulturalnych. We współpracy z galerią Otwarta Pracownia w Krakowie tworzy niezależną scenę teatralną oraz cykliczne wydarzenia łączące sztuki wizualne i literaturę. W Teatrze Miejskim w Gliwicach reżyseruje swój dramat Całe życie.

Juliusz Pielichowski
Urodzony w 1984 r. w Gliwicach. Poeta, tłumacz z języka angielskiego (E. Bishop, H.D. Thoreau). Opublikował tom wierszy Czarny organizm (Mikołów 2019). Okazjonalnie zajmuje się także krytyką literacką.

Kapituła Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza

Wyboru najlepszego tekstu pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza dokona Kapituła w składzie:

- Małgorzata Sikorska-Miszczuk
- Zyta Rudzka
- Beniamin Bukowski
- Roman Pawłowski
- Paweł Szkotak

Organizatorem konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza jest Teatr Miejski w Gliwicach.

Sandra Staletowicz
Materiał organizatora
12 listopada 2022

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia