O rzemiośle i sztuce aktorskiej w Instytucie Grotowskiego

Spotkanie zatytułowane "Aktor: Artysta - Rzemieślnik"

18 lutego o godz. 20:30 w Sali Teatru Laboratorium w ramach poszukiwania teatralnego Pracowni || ROSA "Wsłuchanie w PULS", realizowanego podczas rezydencji w Instytucie Grotowskiego, odbędzie się spotkanie z prof. Paulem Allainem i prof. Grzegorzem Ziółkowskim.

 

Spotkanie zatytułowane "Aktor: Artysta - Rzemieślnik" dotyczyło będzie rzemiosła i sztuki aktorskiej.

Grzegorz Ziółkowski w książce "Teksty OD SERCA" stwierdza: "Zaiste mizerne wydają się dziś aktorskie aktywa Najczęściej teatr, chory jak niemal cała kultura na brak ambicji, powierzchowność i łatwiznę, wynikające tak z pośpiechu, jak z chronicznej kulturowej amnezji, nie wymaga bynajmniej od aktorów utrzymywania swoich głosów, ciał, wrażliwości i wyobraźni w stałej gotowości bojowej. Pracuje się tu zazwyczaj w rytmie zrywów, szarpnięć, których moc i natężenie wyznaczają kolejne premiery. Częstą chorobą jest uzależnienie od poklasku, czyli publikotropia, jak to określał Osterwa, ale zdarzają się też takie czy inne odmiany szmiry. Innymi słowy, teatr na olbrzymich swych połaciach utracił rzemieślnicze i etyczne podstawy".

Paul Allain (na zdjęciu) jest profesorem wiedzy o teatrze i widowiskach na Uniwersytecie Kent w Canterbury (Wielka Brytania). W latach 1989-1993 współpracował ze Stowarzyszeniem Teatralnym "Gardzienice", wielokrotnie pełnił funkcję Movement Director, współpracując z Katie Mitchell, Royal Shakespeare Company, Royal National Theatre i Royal Court, a także z zespołami offowymi. Zajmował się teatrem Europy Wschodniej i Rosji, wśród jego publikacji z tej dziedziny znajdują się książka Gardzienice: "Polish Theatre in Transition" (1997), a także współredagowane "Cambridge Companion to Chekhov (2000). Jest autorem "The Art of Stillness: The Theatre Practice of Tadashi Suzuki" (2002; 2009 wyd. 2 popr. z DVD) i współautorem "The Routledge Companion to Theatre and Performance" (2006; 2014 wyd. 2). Ostatnio kierował projektami badawczymi wspieranymi przez Arts and Humanities Research Board i Leverhulme; pierwsze przedsięwzięcie poświęcone było Grotowskiemu, drugie - treningowi aktorskiemu (realizowane we współpracy ze Szkołą Moskiewskiego Teatru Artystycznego, z którą stworzył program studiów magisterskich Physical Actor Training, prowadzonych w Kent i w Moskwie). W ramach "British Grotowski Project" redagował i współredagował "Grotowski's Empty Room" (2009), książki Petera Brooka "With Jerzy Grotowski: Theatre is Just a Form" (2009) i Ludwika Flaszena "Grotowski & Company" (2010), a także zeszyt specjalny "Grotowski's Collaborators: Voices from Within" (2015). Pracował również nad przygotowaniem i realizacją wystaw, seminariów praktycznych i dużej konferencji w ramach Roku Grotowskiego 2009, ogłoszonego przez UNESCO. W 2009 roku otrzymał nagrodę Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Wstęp na spotkanie jest wolny.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
12 lutego 2016

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...