O spektaklu...

"Gdzie radość, tam cnota-Wariacje Tischnerowskie" - reż. Artur Baron Więcek - Teatr Powszechny W-wa

Na podstawie twórczości Józefa Tischnera i Wandy Czubernat

Filozof znaczy tyle co „myndrol”, a pierwszymi filozofami nie byli żadni Grecy, tylko górale, co udawali Greka. Proste? Tak właśnie od słowa do słowa ksiądz Tischner i jego przyjaciele – górale mówią nam o prawdzie, miłości i – rzecz jasna – filozofii.

Gdzie radość, tam cnota - Wariacje Tischnerowskie to pełen energii, ciepła i humoru spektakl, w którym mieszają się ze sobą wybitny intelekt księdza Tischnera oraz góralska gwara, muzyka i taniec.

(-)
Materiały Teatru
27 grudnia 2011

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...