O spektaklu...

"Mały K." - reż. Paweł Passini - PWST we Wrocławiu

Spektakl, który chcielibyśmy stworzyć na podstawie tekstu „Małego Księcia" ma być dyplomem studentów czwartego roku Wydziału Lalkarskiego, który wieńczy czteroletni proces dydaktyczny.

O „Małym Księciu" myślimy jako o dziele niosącym przesłanie ważne zarówno dla dzieci, jak i tych, którzy jeszcze niedawno nimi byli, stąd nie chcemy wpisywać inscenizacji w żaden konkretny kontekst. W zakresie plastyki widowiska opieramy się na świecie stworzonym i narysowanym przez autora. Jeśli zaś chodzi o wszystkie wymogi dotyczące obsady to również pozostajemy wierni oryginałowi – rolę Małego Księcia grać będzie aktor o blond włosach, Róża jest fizycznie obecną na scenie postacią. Scenę odejścia Małego Księcia chcemy potraktować z ogromnym wyczuciem. Mamy świadomość tego jak skromnie zbudowana musi być ta kluczowa dla utworu scena.

Tekst „Małego Księcia" z cały swoim bagażem emocjonalnym i znaczeniowym jest dla nas absolutną bazą do działania. Specyfika Wydziału Lalkarskiego zajmującego się szeroko pojętą formą wiążę się z długoletnią tradycją konstruowania narracji plastycznej. Stąd też zespół pod wodzą reżysera chciałby na bazie improwizacji dotyczących tematów utworu przedstawić świat wykreowany przez Antoine de Saint-Exupery'ego za pomocą obrazu, rytmu, światła i ruchu. Nie dokonywać skrótów, a jedynie w procesie twórczym znaleźć jego plastyczne i muzyczne ekwiwalenty. Umożliwia to jednocześnie rozszerzenie kręgu odbiorców, na czym zależy naszej szkole z racji dużego zainteresowania działalnością artystyczno-dydaktyczną uczelni wśród widzów z zagranicy licznie odwiedzających Wrocław. W ubiegłym roku kalendarzowym w naszym teatrze studenckim gości przeszło 14 tysięcy widzów.

Twórcą koncepcji spektaklu jest Paweł Passini – reżyser uznany zarówno w Polsce jak i zagranicą. Twórca łączący w swojej pracy wysmakowaną plastyką i łączącą widzów i aktorów muzykę. Jego ogromne doświadczenie w pracy zespołowej i zaproszenie do budowania spektaklu wszystkich uczestników projektu umożliwi nam zbudowanie spektaklu będącego ważnym przeżycie dla wszystkich odbiorców. Autorska wizja teatru w połączeniu z ogromnym szacunkiem do opowiadanych historii w ubiegłym roku zaowocowała m.in. prestiżową nagrodą Total Theatre Award na International Fringe Festival w Edynburgu, a także, a może przede wszystkim, ogromnym zainteresowaniem widowni w Polsce i na świecie.

Pokazy dyplomu nie będą biletowane zgodnie z obowiązującym na uczelni modelem. Oznacza to dla nas, że efekty naszej pracy będą dostępne dla szerokiego kręgu odbiorców w każdym wieku, co wiąże się z naszą ideą walki z wykluczeniem społecznym. Na naszej widowni często goszczą młodzi ludzie z ośrodków szkolno-wychowawczych, a także osoby niewidome i niedowidzące. W związku z tymi okolicznościami zwracamy się z prośbą o nieodpłatne udostępnienie praw autorskich do utworu bądź ustalenie sybolicznej kwoty.

Co roku naszą uczelnie opuszcza kolejne pokolenie artystów lalkarzy zasilających zespoły teatralne w całej Polsce. Zasługi uczelni wielokrotnie doceniane były przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki którego wsparciu w styczniu 2012 udało się oddać do użytku gruntownie zmodernizowany budynek, na którego scenach realizujemy innowacyjne projekty teatralne i społeczne. W czterdziestoletnie tradycji naszej szkoły wielokrotnie sięgaliśmy po kanon literatury nie tylko dla dzieci, ale odbiorców reprezentujących wszystkie grupy społeczne. Fundamentem teatru, jaki proponujemy naszym odbiorcom, i który przekazujemy naszym studentom, jest nieustanne poszukiwanie uniwersalnej narracji. Uważamy, że wejście w świat „Małego Księcia" i opowiedzenie jego historii, przez naszych studentów może być inspirującym i niosącym ważne przesłanie doświadczeniem. Korzyścią zarówno dla opuszczających szkołę adeptów sztuki aktorskiej i widownię, jak i samego utworu.

 

Joanna Śliwińska
Materiał Teatru
17 kwietnia 2013
Teatry
PWST Wrocław
Portrety
Paweł Passini

Książka tygodnia

Twórcza zdrada w teatrze. Z problemów inscenizacji prozy literackiej
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Katarzyna Gołos-Dąbrowska

Trailer tygodnia