O sztuce aktorskiej w Instytucie Grotowskiego

Ruszyły zapisy na kolejny rok akademicki

Już po raz czwarty Instytut Grotowskiego organizuje kurs wiodący w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, czyli regularne spotkania o charakterze wykładów i warsztatów.

Tym razem kurs będzie poświęcony przemianom w sztuce aktorskiej w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem.

Po ubiegłorocznym kursie wiodącym poświęconym twórcom Wielkiej Reformy Teatru od Craiga do Brechta, organizatorzy proponują kolejną próbę eksploracji i zrozumienia tego, co wydarzyło się w teatrze ubiegłego wieku. Pod lupą znajdą się przemiany w sztuce aktorskiej, zarówno te dokonane, jak i niedokonane. Do poprowadzenia zajęć zaproszono wybitnych polskich specjalistów: dr hab. Ireneusza Guszpita, dr hab. Katarzynę Osińską, dr Piotra Olkusza, dr Katarzynę Woźniak, dr Annę Różę Burzyńską oraz dr Beatę Guczalską.

Każda sesja będzie się składać z wykładu otwartego publicznego oraz warsztatów, seminarium lub konwersatorium, przeznaczonego dla grupy roboczej, której uczestnicy (maksymalnie 25 osób), zadeklarują wcześniej swój udział w całym projekcie. Spotkania będą się odbywać w piątki - otwarte wykłady oraz soboty - warsztaty lub konwersatoria dla grupy roboczej. Temat zajęć, ich przebieg, charakter, wykorzystywane metody i sposób prowadzenia pozostają w gestii zaproszonych specjalistów, przy zachowaniu ogólnych ram czasowych i organizacyjnych oraz założeniu, że wykład jest poświęcony zagadnieniom o charakterze ogólniejszym, natomiast warsztat ma charakter analityczny i dotyczy konkretnych zjawisk, procesów, dzieł itp.

Kurs zakończy w czerwcu konferencja podsumowująca z udziałem członków grupy roboczej oraz zaproszonych praktyków.

Chętni do udziału w pracach grupy roboczej proszeni są o wysłanie zgłoszenia mailowo do Karoliny Wycisk: karolina@grotowski-institute.pl. Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje o kandydacie: miejsce zamieszkania, wiek, nazwę uczelni i kierunek, rok studiów, zainteresowania badawcze oraz motywację udziału w projekcie. Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 października 2013. Do 8 listopada osoby zainteresowane zostaną poinformowane o wynikach naboru.

Cykl rozpocznie sesja z prof. Dariuszem Kosińskim, dyrektorem naukowym Instytutu i pomysłodawcą OUP, zatytułowana "Kozioł ofiarny? Aktorstwo XIX wieku", która odbędzie się w dniach 29-30 listopada. Złożą się na nią wykład otwarty "Piękne i prawdziwe. Sztuka aktorska "wieku pary, elektryczności i teatru" na przykładzie polskiej "epoki gwiazd"", a także warsztaty "Dramaturgia praktyczna, czyli aktorstwo XIX wieku w działaniu".

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań to program regularnych spotkań o charakterze wykładów i warsztatów odbywających się w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, adresowanych do wszystkich zainteresowanych poruszaną w ich trakcie tematyką, a w sposób szczególny do studentów uczelni wyższych Wrocławia i innych polskich ośrodków akademickich.

Swą nazwą inicjatywa ta nawiązuje z jednej strony do tradycji otwartych uniwersytetów i wszechnic działających na pograniczu lub poza instytucjonalnym systemem szkolnictwa wyższego, z drugiej do Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów, który z inicjatywy i pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego odbył się we Wrocławiu w roku 1975.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
9 października 2013

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia