O teatrze i codzienności

" Teatr świata – świat teatru. Felietony 2016–2017" - aut. Krzysztof Orzechowski - Wydawnictwo Universitas

W krakowskim Wydawnictwie Universitas ukazał się zbiór felietonów Krzysztofa Orzechowskiego „Teatr świata - świat teatru", wcześniej publikowanych sukcesywnie na łamach „Dziennika Teatralnego", gazety internetowej zajmującej się szeroko, pieczołowicie i fachowo teatrem.

Orzechowski jest zasłużonym człowiekiem teatru - profesorem Akademii Teatralnej w Warszawie, aktorem, reżyserem, byłym dyrektorem ważnych scen, jak w Krakowie Teatry: im. Juliusza Słowackiego i Bagatela. W swoich felietonach opisuje otaczający jego i nas świat, nie tylko teatralny, ale często z szerszej perspektywy, wnikliwie i wrażliwie.

Dzieląc się swoim przekonaniem, że teatr to nie tylko to, co na scenie, ale również poza nią. Bo teatr jest światem, świat teatrem. Ta pozornie oczywista konstatacja wybrzmiewa w sposób szczególny. Jak pisze Ryszard Klimczak, redaktor naczelny „Dziennika Teatralnego": „to połączenie owego doświadczenia z umiejętnością szerokokątnego widzenia, pozwala Orzechowskiemu na swobodną analizę i trafne scharakteryzowanie problemów, jak również daje możliwość postawienia mądrej i często zaskakującej diagnozy. Chyba właśnie owa niezwykłość ujęcia różnorodności zagadnień i intelektualna jakość rozważań w tych felietonach - pisanych - jak uważa Opalski, „z miłości do teatru" spowodowały, że mają one wartość szczególną".

Ze swej strony dodam, że chyba także i w jakimś sensie ponadczasową, przynajmniej w niektórych sprawach. Warto po nie sięgnąć! Co proponuję nie tylko miłośnikom teatru!

Andrzej Piątek
Nasz Dom Rzeszów
16 listopada 2017

Książka tygodnia

Pomarli
Wydawnictwo Czarne
Waldemar Bawołek

Trailer tygodnia