O zmieniających się modelach pracy artystycznej

6. Międzynarodowy Festiwal Open the Door: 3 – 11 czerwca 2023

„Autorytet – Lider – Kolektyw” dyskusja o twórczości Jerzego Grotowskiego oraz zmieniających się modelach pracy artystycznej zakończona projekcją rejestracji spektaklu „Apocalypsis cum figuris”. Panel dyskusyjny z tłumaczeniem na PJM oraz projekcja rejestracji spektaklu „Apocalypsis cum figuris".

Spotkanie poświęcone będzie dynamice zmian, jakie następują w najważniejszej „tektonicznie" płaszczyźnie teatru – relacji lidera i zespołu. O estetycznej odrębności teatru zawsze stanowiła niesprowadzalna do prostej sumy umiejętności technika aktorska. Zmienna, krucha, trudna do opisania – techné. Nigdzie jednak tak głośno jak w przypadku prac teatralnych nie podnoszono równocześnie kwestii etosu pracy – począwszy od etosu zawodu, po etykę i prawo indywidualnego wyboru każdej zaangażowanej w proces osoby.

Przywołując „Apocalypsis cum figuris", jeden z najważniejszych spektakli w historii XX wieku, który powstawał w blisko trzyletnim procesie pracy zbiorowej, pragniemy zapytać, czy praca Jerzego Grotowskiego i Zespołu Teatru Laboratorium zawierały w sobie także zalążek przemiany, jaka dokonuje się nieuchronnie od początku XXI wieku w teatrze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.

W panelu wezmą udział:

- Jarosław Fret (reżyser, dyrektor Instytutu JerzegoGrotowskiego)
- Maja Komorowska (aktorka)
- Tomasz Rodowicz (aktor, reżyser, muzyk, lider Teatru CHOREA)
- Michał Zadara (reżyser teatralny, operowy i filmowy; wykładowca Artes Liberales UW, autor tekstów dla Krytykapolityczna.pl)
- Ada Tabisz (reżyserka, animatorka, działaczką społeczna)
- Magda Szpecht (artystka teatralna, autorka instalacji i spektakli)

(-)
Teatr Śląski w Katowicach
5 czerwca 2023
Portrety
Jerzy Grotowski

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia

Feblik
Lech Mackiewicz
Małgorzata Maciejewska, czerpiąc z ta...