Obraz chwili

"Klosterhof" - reż. Janek Turkowski - Teatr Kana w Szczecinie

Klosterhof zadaje pytanie o sens dokumentowania i odwieczne ludzkie pragnienie symbolicznej nieśmiertelności, pozostawienia po sobie śladu.

Materiał filmowy z towarzyszącym mu opowiadaniem posłuży tu jako wprowadzenie do refleksji nad zagadnieniem obserwacji.

Zastanawiając się nad współistnieniem przeszłych pokoleń w miejscu zamieszkania i najbliższej przestrzeni Klosterhof próbuje dociec, jakie możliwości zachowania „obrazu chwili" dają współczesne techniki dokumentacji.

Zrealizowano w ramach Stypendium Twórczego Miasta Szczecin.

(-)
Materiał Teatru
28 grudnia 2017
Portrety
Janek Turkowski

Książka tygodnia

Kryptonim Dziady: Teatr Narodowy 1967-1968
Wydawnictwo Bellona
Janusz Majcherek, Tomasz Mościcki

Trailer tygodnia