Obraz chwili

"Klosterhof" - reż. Janek Turkowski - Teatr Kana w Szczecinie

Klosterhof zadaje pytanie o sens dokumentowania i odwieczne ludzkie pragnienie symbolicznej nieśmiertelności, pozostawienia po sobie śladu.

Materiał filmowy z towarzyszącym mu opowiadaniem posłuży tu jako wprowadzenie do refleksji nad zagadnieniem obserwacji.

Zastanawiając się nad współistnieniem przeszłych pokoleń w miejscu zamieszkania i najbliższej przestrzeni Klosterhof próbuje dociec, jakie możliwości zachowania „obrazu chwili" dają współczesne techniki dokumentacji.

Zrealizowano w ramach Stypendium Twórczego Miasta Szczecin.

(-)
Materiał Teatru
28 grudnia 2017
Portrety
Janek Turkowski

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...