Od lutego rusza projekt "Chłopcy z Placu Wrony"

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu

Od 15 lutego do 1 czerwca katowicka młodzież pod okiem studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, będzie uczestniczyła w procesie tworzenia spektaklu "Chłopcy z Placu Wrony", który tworzony jest jako współczesny manifest młodego pokolenia.

"Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy" te słowa Janusza Korczaka, to myśl przewodnia projektu społecznego skierowanego do trudnej i doświadczonej przez los katowickiej młodzieży.

Zainspirowani postawą Janusza Korczaka, książką Fereca Molnara "Chłopcy z Placu Broni", psychoterapią przez ruch i ciało, a także kulturą hip-hopu jako metodą autoterapii, wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach oraz grupą młodych artystów rozpoczynamy proces przygotowawczy dla projektu społeczno-artystycznego dedykowanego młodemu pokoleniu.

Od 15 lutego do 1 czerwca 2015 roku katowicka młodzież pod okiem studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, twórców współczesnego teatru Tobiasza Sebastiana Berga oraz Angeliki Tomasiak będzie uczestniczyła w procesie tworzenia spektaklu "Chłopcy z Placu Wrony", który tworzony jest jako współczesny manifest młodego pokolenia. W efekcie kilkumiesięcznej pracy powstanie opowieść o młodym pokoleniu, ludziach doświadczonych przez los, którzy zmagają się z wykluczeniem i oceniani są przez pryzmat środowiska z jakiego się wywodzą, stygmatyzacja, której doświadczają przez otoczenie wywołuje bunt za którym ukrywają się zmartwienia, chęć zmiany i uczucia, które pokazywane skazują na ostracyzm wśród rówieśników.

Poprzez ten projekt chcemy pokazać tą trudną młodzież w innym, pozytywnym świetle. Dać im możliwość wypowiedzenia się, nie tylko ich zmieniać ale wysłuchać. Tytułowy "Plac Wrony" stanie się symbolem ojczyzny młodych ludzi, walki o lepszą przyszłość, rozwój, lepsze jutro. To także rodzaj utopii, miejsce, w którym rozgrywają się ważne z perspektywy dziecka sceny życia. Projekt ten nauczy młodych ludzi kreatywności oraz tolerancji kulturowej, czyli czynnika, który według Richarda Floridy jest wyznacznikiem dobrze rozwijającego się, przyjaznego i kreatywnego miasta, do jakiego miana według mnie predystynują także Katowice. Pozwoli im także aktywnie uczestniczyć oraz tworzyć życie kulturowe miasta.

Proces twórczy opiera się na psycho/arte terapii dla uczestniczących w nim osób, a efekt końcowy w postaci spektaklu chcielibyśmy uczynić ważnym w dyskusji o współczesnym młodym pokoleniu. Poprzez stymulowanie młodzieży do pracy twórczej chcemy wzbudzić w nich chęć rozwoju i uczestnictwa w dialogu społecznym. We współczesnym, zglobalizowanym świecie czynnikiem który wyróżnia indywidualność narodów i regionów jest kultura i sztuka. Młodzież poprzez pracę twórczą wpłynie także na indywidualność kulturalną i artystyczną śląska, regionu dynamicznego, w który idealne wpisuje się konwencja teatru tańca.

Projekt "Chłopcy z Placu Wrony" to projekt, ktory promuje także młodych tworcow sztuk performatywnych i multimedialnych na arenie ogolnopolskiej i miedzynarodowej. Ponadto poprzez projekt chcemy zwrocic uwage na mało obecne na polskich scenach spektakle teatru tańca, teatru fizycznego i teatru plastycznego. Poprzez skupienie artystow oraz trudnej młodzieży nie posiadającej doświadczenia teatralnego chcemy wpłynac na powstanie unikatowych form scenicznych i performatywnych. Chcemy także zaktywizowac młodych odbiorcow do dyskusji i analizy, ktora jest podstawa madrego kształtowania teraźniejszości. Jednocześnie chcemy poprzez powstający projekt pokazać zmiany zachodzące w teatrze jako progresywnej dziedzinie sztuki.

(-)
Materiał Teatru
14 lutego 2015

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...