Od żądzy do katastrofy

"Pajace / Gianni Schicchi" - reż. Włodzimierz Nurkowski - Opera Krakowska w Krakowie

Opowieść dotyczy skrajnych namiętności, które potrafią stać się źródłem destrukcji, pożerają człowieka, dewastują jego życie.

W „Pajacach" niszczącą siłą jest miłosna żądza i prowadząca do katastrofy zazdrość, w „Giannim Schicchim" – pieniądz i chciwość, pokazane tym razem w komediowej formie. Dwa tytuły połączy żywioł teatru, o co starają się realizatorzy inscenizacji.

Osobną przyjemnością jest muzyka, charakteryzująca postacie, budująca świat zachowań, sytuacji, relacji, uczuć...

(-)
Materiał Teatru
8 marca 2018

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia