Odezwa Gołdy Tencer

Konkurs na sztukę o tematyce żydowskiej

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie ogłasza Międzynarodowy Konkurs im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej.

Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy autorów piszących w języku polskim oraz w każdym innym języku, przy czym warunkiem dopuszczenia tekstu do Konkursu jest przysłanie go w tłumaczeniu na jeden z pięciu wymienionych języków: polski, jidysz, angielski, rosyjski, hebrajski.

Utwór zgłoszony na Konkurs nie może być adaptacją, lecz musi stanowić oryginalne dzieło autora, wcześniej nieopublikowane ani niewystawiane. Jeden autor może zgłosić do Konkursu jeden utwór.

Głównym celem Konkursu jest pozyskanie nowych, wartościowych tekstów dramatycznych inspirowanych szeroko pojętą tematyką żydowską oraz promowanie współczesnej literatury teatralnej, sprzyjającej rozwojowi dialogu i zrozumienia niezależnie od różnic dzielących ludzi ze względu na rasę, płeć, wyznanie i położenie społeczne.

Idea Konkursu – współczesna sztuka o tematyce żydowskiej – mieści się w poszukiwaniach artystycznych Teatru Żydowskiego, który pamięta, przy tym nie jest oderwany od współczesności: nie jest ani skansenem, ani muzeum. Teatru, który jest żywym miejscem dialogu społecznego, międzypokoleniowego oraz międzykulturowego, dialogu z historią, z traumą, podejmującym obok tematyki związanej z pamięcią o Zagładzie także temat szeroko rozumianej tożsamości, poszukiwania własnego miejsca w świecie, wadzenia się z religią i obyczajowością, zniewolenia i wolności, emancypacji, przemocy (także w rodzinie), osieroconych, odrzuconych, podróżników, migrantów, a mówi o tym bogatym, nowoczesnym językiem współczesnej sceny. Teatr Żydowski (miejsce i zespół) stanowi symbol wspólnego losu społeczności żydowskiej, jest nierozerwalnie związany z historią Polski, a jego działalność można uznać za swoisty kadisz, modlitwę za tych, których już nie ma wśród nas.

Utwory sygnowane godłem należy nadsyłać na adres Teatru Żydowskiego do 15 września 2021 roku. Utwory nadesłane po tym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę przez jury, które do 6 grudnia 2021 roku przyzna Grand Prix (nagroda w wysokości 30 tys. zł) oraz 3 wyróżnienia (każde w wysokości 5 tys. zł).

Skład jury, szczegóły organizacyjne i techniczne dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej Teatru Żydowskiego.

Z wielkimi nadziejami czekamy na prace konkursowe.

Gołda Tencer
Dyrektor Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

(-)
Teatr Żydowski w Warszawie
25 sierpnia 2021

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...