Odnowa w Operze Nova

Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy

Po zakończonym XXIV Bydgoskim Festiwalu Operowym, jeszcze przez miesiąc Opera Nova będzie wystawiać spektakle w swoim gmachu oraz w teatrze letnim. Jednocześnie realizowane są zadania wynikające z Projektu "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy". Główny etap prac przypadnie po zakończeniu sezonu.

W maju br., zgodnie ze zrealizowanym zadaniem nr 7 Projektu, do Opery dostarczone zostaną nowe instrumenty: dwa fortepiany i sześć pianin marki Yamaha, klarnety. W czerwcu kolejno: wiolonczela, celesta i klawesyn.

Nr 1 Projektu to remonty gmachu Opery Nova. Harmonogram prac modernizacyjnych obejmie w pierwszym etapie remont podłogi w magazynie dekoracji wysokich o pow. 284,5 m. Będzie on odbywał się w przerwie pomiędzy sezonami artystycznymi tj. w okresie 26 czerwca do 26 sierpnia 2017.

Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 i finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ewa Chałat
Materiał Teatru
16 maja 2017

Książka tygodnia

Krew z mojej krwi. Wiosna komisarza Ricciardiego
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Maurizio de Giovanni

Trailer tygodnia