Odnowa w Operze Nova

Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy

Po zakończonym XXIV Bydgoskim Festiwalu Operowym, jeszcze przez miesiąc Opera Nova będzie wystawiać spektakle w swoim gmachu oraz w teatrze letnim. Jednocześnie realizowane są zadania wynikające z Projektu "Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy". Główny etap prac przypadnie po zakończeniu sezonu.

W maju br., zgodnie ze zrealizowanym zadaniem nr 7 Projektu, do Opery dostarczone zostaną nowe instrumenty: dwa fortepiany i sześć pianin marki Yamaha, klarnety. W czerwcu kolejno: wiolonczela, celesta i klawesyn.

Nr 1 Projektu to remonty gmachu Opery Nova. Harmonogram prac modernizacyjnych obejmie w pierwszym etapie remont podłogi w magazynie dekoracji wysokich o pow. 284,5 m. Będzie on odbywał się w przerwie pomiędzy sezonami artystycznymi tj. w okresie 26 czerwca do 26 sierpnia 2017.

Zadanie jest realizowane w ramach VIII osi Priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 i finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ewa Chałat
Materiał Teatru
16 maja 2017

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...