Oglądanie słowami

Teatr Dramatyczny uruchamia system audiodeskrypcji

Teatr Dramatyczny uruchamia system audiodeskrypcji, który umożliwia również osobom niedowidzącym i niewidzącym odbiór przedstawień. Na początek zostanie ona uruchomiona w trakcie spektakli: "Wilk" w reżyserii Marcina Libera oraz "Alicja" przygotowanego przez Pawła Miśkiewicza.

Audiodeskrypcja to, jak pisze o niej Barbara Szymańska, pedagog, wiceprezes fundacji Audiodeskrypcja, "obraz słowem malowany". Jej scenariusz skupia się na opisie ważnych informacji wizualnych: języka ciała aktorów, ich wyrazu twarzy, przebiegu akcji, kostiumów postaci. To krótkie i obiektywne opisy, dzięki którym osoby niewidome mogą stać się aktywnymi odbiorcami dorobku kulturalnego z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. 

Technika ta w teatrze pojawiła się w 1981 roku zastosowana w Waszyngtonie w teatrze Arena Stage. W Polsce jej popularyzowaniem zajmuje się fundacja Audiodeskrypcja, działająca w Białymstoku od 2006 roku. Coraz powszechniej sięgają po nią polskie teatry. W Warszawie sztuki z audiodeskrypcją proponują teatry m.in. Praski, Narodowy i Konsekwentny. 

Na wtorkowym śniadaniu prasowym w Teatrze Dramatycznym przedstawiony został fragment scenariusza audiodeskrypcji, czytany przez aktora Miłogosta Reczka. Jego autorką jest Joanna Baranowska z działu literackiego teatru. 

- Dla mnie to nowy świat odbierania przedstawienia - mówi. - Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której każdy z prezentowanych przez nas spektakli będzie miał taki własny scenariusz.

Agnieszka Rataj
Zycie Warszawy
19 listopada 2009

Książka tygodnia

Wszyscy o nas mówią
Biblioteka Poezji Współczesnej (WBPiCAK)
Patrycja Sikora

Trailer tygodnia