Ogłoszenie o naborze

Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko operatora światła i dźwięku w Śląskim Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach w wymiarze pełnego etatu

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

- wykształcenie co najmniej średnie (wskazany profil elektryczny/elektroniczny),
- podstawowe umiejętności w zakresie realizacji światła i dźwięku
- samodzielność i dyspozycyjność,
- odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
- umiejętność pracy w zespole,
- mile widziane uprawnienia SEP E.

2. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- obsługa przedstawień w zakresie światła i dźwięku,
- opracowywanie scenariusza świateł i muzyki poszczególnych spektakli,
- nagrywanie muzyki do spektakli na nośniki dźwięku,
- utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej urządzeń elektrycznych i sprzętu
akustycznego,
- obsługa sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

3. Szczególne warunki pracy:
- normatywny czas pracy od wtorku do soboty.

4. Wymagane dokumenty na etapie składania ofert:
- życiorys (CV) ze zdjęciem,
- podpisana zgoda na przetwarzanie przez Teatr Ateneum danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

5. Termin składania ofert
- do 17.01.2020 do godz.15.00 - za datę wpływu uważa się datę dostarczenia oferty do Teatru.

6. Sposób składania ofert:
- elektronicznie na adres e-mailowy: slaski@ateneumteatr.pl lub w formie papierowej w sekretariacie Teatru przy ul. św. Jana 10 w Katowicach w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta pracy na stanowisko Operatora światła i dźwięku"(do godz.15.00).

7. Sposób wyłonienia pracownika:
- egzamin praktyczny i rozmowa kwalifikacyjna - przeprowadzone do dnia 24 stycznia 2020 w uzgodnionych wcześniej terminach.

8. Teatr Ateneum zastrzega sobie możliwość wstrzymania postępowania kwalifikacyjnego lub zakończenia bez rozstrzygnięcia.

Renata Chudecka
Materiał Teatru
3 stycznia 2020

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia