Ogrody sztuki

spotkanie wokół książki „Nicowanie Świata” Tadeusza Sławka

Drugie kwietniowe spotkanie z filozofią będzie poświęcone książce Tadeusza Sławka NICowanie świata. Jest to próba interpretacji dramatów Szekspira na nowo; spojrzenie na dzieła poety i dramaturga z dzisiejszej perspektywy.

Takie nietypowe odczytanie Szekspira wywodzi się w dużej mierze z lektur współczesnych filozofów. Autor poświęca w książce wiele miejsca zagadnieniom społecznym, głównie pytaniu o wspólnotę, oraz o funkcjonowanie jednostki we wspólnocie i jej miejsce na indywidualność. Spotkanie powinno zaciekawić osoby zainteresowane nie tylko twórczością Wiliama Szekspira, ale także filozofią współczesną i jej związkami z literaturą.
Tadeusz Sławek, polonista i anglista, jest autorem publikacji na temat literatury angielskiej,
amerykańskiej i teorii literatury. Wydał m.in.: Człowiek radosny - Blake, Nietzsche; U-bywać: człowiek,
świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake'a; Antygona w świecie korporacji:
rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych.

(-)
Materiał Organizatora
17 kwietnia 2013

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia