Olimpijska forma Wierszalina

Mickiewicz oczarował indyjską publiczność.

Wczoraj Teatr Wierszalin dał pierwszy pokaz „Dziadów - Nocy Drugiej" podczas 8. Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej w Indiach. Prezentacja odbyła się w National School of Drama, New Delhi, i została przyjęta z wielkim uznaniem.

Tekst „Dziadów" Adama Mickiewicza okazał się na tyle uniwersalny, że po spektaklu publiczność dziękowała osobiście twórcom i wykonawcom. „Niesamowite", „niezwykłe", „wspaniałe" - to tylko niektóre z określeń, jakimi widzowie skomentowali przedstawienie Teatru Wierszalin.

Specjalne podziękowania dla reżysera Piotra Tomaszuka złożył współorganizator Olimpiady - profesor Waman Kendre, Dyrektor National School of Drama i Academy of Theatre Arts, University of Mumbai.

Olimpiada Teatralna została powołana do życia w 1993 roku w Delfach w Grecji i jest międzynarodowym festiwalem teatralnym, który prezentuje osiągnięcia najwybitniejszych twórców teatralnych z całego świata. Jest to także platforma wymiany artystów, miejsce spotkań uczniów i mistrzów zachęcające do otwartego dialogu mimo różnic ideologicznych, językowych i kulturowych.

Festiwal promuje bogactwo i różnorodność dziedzictwa teatru, a także wspiera wszelkiego rodzaju eksperymenty i poszukiwania z obszaru sztuk performatywnych. W zamyśle założycieli, OT ma na celu wzmocnienie i przywrócenie znaczenia współczesnego teatru na świecie. Zamierzenie to realizuje poprzez przyczynianie się do wzrostu międzynarodowej współpracy między artystami, budowania sieci kontaktów na całym świecie, a także stworzenie okazji dla gospodarza festiwalu do zaprezentowania i promocji swojego dorobku w dziedzinie teatru i innych sztuk performatywnych.

Następny pokaz „Dziadów - Nocy Drugiej" w ramach 8. Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej odbędzie się 29 marca w Chandigarh.

Nicole Mima
Materiał Wierszalina
29 marca 2018
Portrety
Piotr Tomaszuk

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...