Olsztyn: Studium Aktorskie zaprasza na Dzień Otwarty

Dzień Otwarty - Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, które działa przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 16 kwietnia 2011 organizuje DZIEŃ OTWARTY

W programie:

pokazy i ćwiczenia studentów z: dykcji, szermierki, interpretacji prozy oraz elementarnych zadań aktorskich. Będzie można skorzystać z konsultacji, które pozwolą wstępnie ocenić predyspozycje i uzdolnienia kandydata. Należy zgłaszać się z przygotowanymi na egzamin utworami.

godz. 10.00 – 11.00 – Dykcja i technika wymowy
– opieka pedagogiczna: Lucyna Idźkowska - Nieciecka

godz. 11.15 – 12.15 – Ruch sceniczny, szermierka
– opieka pedagogiczna: Jerzy Lipnicki

godz. 12.30 – 13.30 – Sceny prozą
 – opieka pedagogiczna: Joanna Fertacz

godz. 13.45 -  15.00 – Konsultacje indywidualne

godz. 15.15 – 16.15 – Proza w praktyce aktora
 – opieka pedagogiczna: Dariusz Poleszak

godz. 16.15 – 17.15 – Elementarne zadania Aktorskie
 – opieka pedagogiczna: Marcin Tyrlik

godz. 18.00 – spektakl dyplomowy
„A mury rosły” na podstawie piosenek Jacka Kaczmarskiego w reżyserii Tomasza Krezymona.

Uwaga:
chętni do udziału w konsultacjach proszeni są o zapisy w sekretariacie Studium, na spektakl „A mury rosły” obowiązują bilety.

Informacje: sekretariat Studium Aktorskiego
im. Aleksandra Sewruka – tel. 89 527 43 88

Studium posiada uprawnienia szkoły publicznej. Słuchacze realizują dwa programy nauczania:
• w Studium Aktorskim
• w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na kierunku pedagogika szkolna z animacją kulturalną.
Czteroletnia nauka w szkole jest BEZPŁATNA. Zajęcia trwają od 1 września do 30 czerwca.

Termin składania dokumentów:
• Studium Aktorskie – do 30 czerwca 2011
• UWM – do 3 lipca 2011
Egzaminy wstępne: 7-9 lipca 2011
Konsultacje dla kandydatów: w soboty
od 2 kwietnia do 4 czerwca w godz. 15.00-17.00
(oprócz 23 kwietnia). Należy zgłaszać się z przygotowanymi na egzamin utworami.

(-)
Materiały Organizatorów
1 kwietnia 2011

Książka tygodnia

Trailer tygodnia