Opera w Bydgoszczy. Wstęp wolny

"Baron Cygański" - reż. Janina Niesobska - Opera Nova w Bydgoszczy

9 stycznia 2015 roku o godz. 18 odbędzie się w Operze Nova spektakl "Baron cygański", zorganizowany dla podopiecznych Ośrodków Opieki Społecznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zajmujących się pomocą społeczną.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Opera Nova w Bydgoszczy zapraszają podopiecznych Ośrodków Opieki Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych i innych instytucji z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zajmujących się pomocą społeczną, do obejrzenia operetki Johanna Straussa "Baron cygański" w piątek, 9 stycznia 2015 roku o godz. 18.00.

Spektakl odbędzie się w ramach projektu pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Zamówienia bezpłatnych zaproszeń należy kierować do Opery Nova najpóźniej do dnia 2 stycznia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji pod nr. telefonów 52 325 15 24 oraz 52 325 16 55.

(-)
Materiał Teatru
31 grudnia 2014

Książka tygodnia

Krew z mojej krwi. Wiosna komisarza Ricciardiego
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Maurizio de Giovanni

Trailer tygodnia