Ostatnie dni zgłoszeń do programu "Placówka"

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Trwają ostatnie dni zgłoszeń do zainicjowanego przez Instytut Teatralny programu "Placówka". Do 30 września na adres sekretariat@instytut-teatralny.pl można przesyłać eksplikacje reżyserskie.

W czerwcu Instytut Teatralny ogłosił program "Placówka" - konkurs na projekt teatralny, którego celem jest umożliwienie artystom i grupom twórczym, posiadającym ograniczone możliwości długofalowej pracy, prowadzenie poszukiwań nad nowymi formami i językiem teatralnym. Zgłoszenia do I etapu konkursu w formie eksplikacji tekstowej przyjmowane są do 30 września 2015 pod adresem sekretariat@instytut-teatralny.pl.

Program "Placówka" wspiera poszukiwania teatralne i powstawanie oryginalnych artystycznie i tematycznie przedstawień poprzez stworzenie finansowych i organizacyjnych możliwości pracy ze środków i przy wykorzystaniu infrastruktury Instytutu.

"Placówka" otwiera się na rozmaite odmiany współczesnej sztuki scenicznej, łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym. Preferowane są eksperymentalne propozycje artystyczne, opierające się na poszukiwaniach formalnych i podejmujące ważkie problemy. Zgłoszenia do programu nie są objęte żadnymi ograniczeniami formalnymi, tak wobec kandydatów, jak i zgłaszanych projektów. Aplikować mogą wszyscy: stowarzyszenia i organizacje artystyczne, nieformalne grupy twórcze, kolektywy artystyczne.

Projekty w formie eksplikacji tekstowych (istnieje możliwość ich wzbogacenia o materiały audio, wideo, prezentacje multimedialne), które zgłoszone zostaną do 30 września 2015, oceniać będzie specjalnie powołana Komisja. Do etapu drugiego zakwalifikowane zostaną minimum trzy propozycje. Decyzja, które z nich zostaną zrealizowane, zapadnie do końca listopada na podstawie rozmów Komisji z twórcami.

Szczegółowe informacje na temat warunków aplikowania znaleźć można w regulaminie na stronie Instytutu Teatralnego.

(-)
Materiał nadesłany
29 września 2015

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...