Oświadczenie

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do opublikowanego na Państwa stronie listu otwartego Teatru Rozbark w Bytomiu, przesyłamy Oświadczenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark dr Annie Piotrowskiej

W połowie marca br. Adrian Lipiński niespodziewanie zrezygnował z funkcji dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Wobec nieoczekiwanej decyzji Adriana Lipińskiego, w celu zabezpieczenia ciągłości działalności Teatru, obowiązki dyrektora zostały powierzone Annie Wróblowskiej, managerowi Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

Formuła wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury nie jest sytuacją nadzwyczajną i ma miejsce w wielu państwowych i samorządowych instytucjach kultury. Z uwagi na specyfikę tych instytucji ustawodawca w 1 art. 16 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określił czas pełnienia funkcji przez takie osoby na okres nie dłuższy niż do końca sezonu artystycznego następującego po sezonie, w trakcie którego wygasł stosunek pracy poprzedniego dyrektora.

Aby w pełni wykorzystać potencjał współpracy dwóch jednostek – Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark oraz Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, 9 września 2019 r. prezydent Bytomia powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark dr Annie Piotrowskiej, która od 1 października będzie pełniła funkcję prodziekana Wydziału Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego. Dr Anna Piotrowska będzie pełniła obowiązki dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark do czasu powołania dyrektora, jednak na okres nie dłuższy niż do końca sezonu artystycznego 2019/2020.

Pełniąca od marca do września br. obowiązki dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark Anna Wróblowska pozostaje managerem Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

Pani dr Anna Piotrowska jest doktorem w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmiki i tańca, tancerką, choreografem, reżyserem, nauczycielem tańca, wykładowcą i producentem. Pani dr Anna Piotrowska jest osobą wszechstronnie wykształconą, a jej kompetencje managerskie potwierdzają dyplomy w zakresie organizacji i kierowania przedsiębiorstwem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie, Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie oraz zdany egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

W latach 2014-2018 dr Anna Piotrowska była Kierownikiem Artystycznym Zespołu Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Od 1996 r. stworzyła ponad 113 autorskich choreografii i przedstawień.

Pan prezydent spotkał się z pracownikami Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark 20 i 25 września i wysłuchał przedstawionych argumentów. Wszystkie wątpliwości dotyczące rozwiązania umowy o pracę w 2018 r. dr Anny Piotrowskiej z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark wyjaśnił także z dr Anną Piotrowską. Miastu zależy na wysokim poziomie artystycznym Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark oraz na prawidłowej współpracy z Akademią Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego, dlatego Pan prezydent będzie przyglądał się pracy pełniącej obowiązki dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

Należy wyraźnie podkreślić, że zarówno wcześniejsze powołanie pani Anny Wróblowskiej, jak i obecne Anny Piotrowskiej ma charakter wyłączenie tymczasowy. Z uwagi na złożoność procedury konkursowej Gmina Bytom przystąpi wkrótce do przygotowań konkursu na stanowisko dyrektora, tak, by od sezonu artystycznego 2020/2021 Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark mógł poprowadzić dyrektor tej instytucji, zgodnie z założoną wieloletnią wizją, którą będzie musiał przedstawić w konkursie.

--

Biuro Prasowe
Urząd Miejski w Bytomiu

(-)
Materiał nadesłany
30 września 2019

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia