Oświadczenie

Zakładowej Organizacji Związkowwej ZZPZŁ Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

W związku z pogłębiającym się kryzysem i kończącymi się umowami obecnej dyrekcji oświadczamy, że naszym kandydatem na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi jest Waldemar Zawodziński. Twórca, który przez 23 lata nadawał kształt artystyczny naszej Scenie, dostatecznie uwierzytelnił swoje wysokie kwalifikacje i dyrektorskie kompetencje.

Z wielkim powodzeniem decydował o profilu repertuarowym, z niezawodnym wyczuciem równoważąc preferencje łódzkiej publiczności ze światową awangardą teatralną. Dzięki autorytetowi, jakim cieszy się w środowisku artystycznym, potrafił zjednać do współpracy znakomitych realizatorów. Uczynił z Teatru Jaracza wizytówkę kulturalnej Łodzi, a zarazem jedną z czołowych scen dramatycznych w kraju. Przyczynił się do największych sukcesów „Jaracza" nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Spowodował powstanie wydarzeń artystycznych na najwyższym poziomie. Nagród i wyróżnień, które zdobył Teatr pod jego dyrekcją nie sposób zliczyć.

Wobec powyższego uznaliśmy, że tylko On może zapobiec dalszej destrukcji Teatru i gwałtownej eskalacji złych emocji wśród pracowników. Doskonale zna Teatr oraz jego problemy. Dzięki swemu niekwestionowanemu talentowi, a także ogromnemu doświadczeniu, odpowiedzialności i woli walki o ocalenie Sceny ze 130-letnią historią, daje pewność wspólnej bezkolizyjnej pracy w spokoju i poczuciu twórczego spełnienia oraz gwarancję przywrócenia Teatrowi należnej mu rangi. Apelujemy o poważne potraktowanie naszego wyboru i niezwłoczne ratowanie Teatru, który jest Dobrem Narodowym, budowanym latami i wielkim wysiłkiem wszystkich pracowników. Dobrem wspólnym, o które trzeba dbać i którego trzeba bronić.

Zakładowa Organizacja Związkowa ZZPZŁ Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

Łódź, 29 maja 2017 r.

(-)
Materiał Teatru
29 maja 2017

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...