Oświadczenie Festiwalu Boska Komedia

W związku z kontrowersjami dotyczącymi decyzji o zaproszeniu do programu towarzyszącego Festiwalu Boska Komedia spektaklu „Najpiękniejszy wschód" w reż. Pawła Passiniego informujemy:

Białoruś – odNowa to program, który towarzyszy 14. Międzynarodowemu Festiwalowi Boska Komedia. Instytut Adama Mickiewicza organizuje go wraz z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego jako wyraz wsparcia dla twórców białoruskich, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji egzystencjalnej i którzy utracili możliwość realizowania swoich projektów we własnym kraju. W tej sprawie IAM wydał swoje oświadczenie tłumaczące powody powstania takiego programu.

Od 14 lat Festiwal Boska Komedia zawsze staje w obronie podstawowych humanistycznych wartości, opowiadając się za wzajemnym zrozumieniem i empatią. To tutaj artyści mówili w imieniu najsłabszych i wykluczonych, nie bojąc się poruszać tematów tabu i znajdując przestrzeń do wypowiedzi w czasie najtrudniejszym. Nigdy nie wspieraliśmy zachowań przemocowych, szanujemy odczucia ofiar i wyrażamy z nimi solidarność. Nigdy też nie ferowaliśmy wyroków wykluczających z publicznej debaty osoby, które budzą kontrowersje. Uważamy, że festiwal jest miejscem podejmowania ryzyka i tylko w ten sposób pełni swoją misję.

Właśnie na festiwalu powinniśmy mówić o tym, co najbardziej aktualne, żywe, bolesne. To tutaj powstaje zaczyn dla nowych jakości w relacjach i zrozumienie, że to co nas różni, jeśli wyrażone w sposób otwarty na siebie, może tak naprawdę nas łączyć. Głęboko wierzymy, że wydarzenia festiwalowe, o których dyskutujemy, wokół których prowadzimy spory budują wspólną przestrzeń do porozumienia.

A kontrowersje wokół spektaklu „Najpiękniejszy wschód" staną się impulsem do oczyszczającej debaty w ważnej dla środowiska teatralnego i społeczeństwa sprawie.

Dyrektor artystyczny

Bartosz Szydłowski

(-)
Materiał organizatora
4 grudnia 2021

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia