Oświadczenie WTP

Oświadczenie Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wycofał się z dofinansowania Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest Organizatorem Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Ustawowym obowiązkiem Organizatora jest zapewnienie środków na działalność artystyczną podległej mu instytucji kultury. Po wycofaniu dotacji przez UMWD w kwocie 4 mln zł z Narodowego Forum Muzyki, Organizator obiecał, że na działalność bieżącą Wrocławskiego Teatru Pantomimy przeznaczy kwotę 600 tys. złotych. Pomimo wielokrotnych publicznych wypowiedzi Organizatora i przyznania, że sytuacja finansowa WTP jest katastrofalna – Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o nie przyznaniu dodatkowych środków na zwiększenie dotacji podmiotowej dla naszego teatru.

Czy obiecywany wzrost dotacji był tylko demagogią mającą na celu wyciszenie informacji o planowanej likwidacji teatru?

UMWD argumentuje swoją decyzję przeniesieniem tych środków do utworzonej rezerwy budżetowej w wysokości 6 mln złotych, które przeznaczone mają być na podwyżki dla wszystkich pracowników kultury instytucji marszałkowskich.

Tym samym Wrocławski Teatr Pantomimy nie otrzyma środków na prowadzenie działalności artystycznej w obiecanej, zwiększonej kwocie. Rosnące koszty, w tym m.in. wynajmu sceny, i nasz budżet pozostający na tym samym poziomie od lat – są do nas realnym zagrożeniem. Czy Radni UMWD nie mają tej świadomości?

Urząd Marszałkowski, jak widać, nie miał na celu realnego wzrostu działalności artystycznej WTP, w tym m.in. tworzenia i upowszechniania spektakli teatralnych, które to są podstawowym zadaniem wrocławskiej pantomimy w nadanym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Statucie. Decyzja naszego Organizatora jest dla nas w efekcie paraliżem działalności artystycznej i publicznym poniżeniem zarówno pracowników teatru, jak i naszej Publiczności.

Jak oceniać decyzję Radnych, którzy nadają nam cele statutowe, a równocześnie nie zabezpieczają środków na ich realizację?

Boimy się również, że decyzja ta zablokuje powołanie wyłonionego w konkursie nowego dyrektora WTP. Zaraz po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wycofuje się z obiecanego zwiększenia budżetu. Jest to rzecz bez precedensu.

Zwracamy się z prośbą do Zarządu i Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego o uzasadnienie tej niezrozumiałej, skandalicznej i upokarzającej dla nas decyzji oraz liczymy na ponowne rozważenie wysokości budżetu przyznanego dla Wrocławskiego Teatru Pantomimy.
Wierzymy w to, że kultura jest naszym wspólnym dobrem i zarówno nam, jak i Radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zależy na tym, aby Wrocławski Teatr Pantomimy był nadal jedną z wizytówek kulturalnych naszego regionu.

(-)
Materiał Teatru
7 stycznia 2020

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia