Otwarcie wiosną 2016

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

W związku z koniecznymi zmianami zakresu robót budowlanych termin otwarcia siedziby Nowego Teatru został przesunięty na wiosnę 2016 roku.

W ramach otwarcia Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr przygotowany został program o międzynarodowym zasięgu złożony ze spektakli, premier, koncertów, wykładów i warsztatów. Otwarta zostanie także laboratoryjna scena tańca dla młodych artystów. Premiera spektaklu "Francuzi" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego odbędzie się zgodnie z zapowiedziami 3 października w ATM Studio.

W końcu czerwca b.r. podczas prac prowadzonych w obrębie sufitów odkryto lokalne uszkodzenia belek nośnych dachu i lokalne pęknięcia wsporników belek dachowych hali warsztatowej. Konieczne było opracowanie i wykonanie zabezpieczeń i wzmocnień zaleconych przez konstruktora. Do sierpnia 2015 roku w byłej hali warsztatowej ukończono roboty żelbetowe, wykucia otworów drzwiowych i skucie odspojonych i uszkodzonych tynków oraz prace murowe. Położono instalacje i warstwy podposadzkowe, zakończono posadzki betonowe. Wykonano wszystkie ściany działowe, ok. 35% instalacji elektrycznych, ok 50% instalacji sanitarnych, wszystkie tynki cementowo-wapienne, na ukończeniu są prace związane z sufitami, te objęte adaptacja akustyczną wykonano w 90%. W 50% wykonano malowanie ścian i zamontowano 60% ślusarki drzwiowej wewnętrznej. Zakończono usuwanie starych warstw izolacyjnych dachu i wykonano 95 % prac w obrębie dachu hali. Zakończono skuwanie uszkodzonych tynków na elewacjach. W lipcu b.r. usunięto odkryty w ścianie ryzalitu środkowego elewacji południowej hali warsztatowej nienośny materiał (żużlobeton) zastępując go nowym.

W celu jak najwierniejszej rekonstrukcji przemysłowej ślusarki okien zabytkowej hali warsztatowej konieczna okazała się zmiana technologii jej odtworzenia. Prace związane z wymianą okien zostaną zrealizowane do końca września br.

W budynku administracyjnym wykonano ok 70% izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych, ok. 90% remontu elewacji i wymiany pokrycia dachu. Na terenie inwestycji wykonano ok 40% demontażu istniejącej nawierzchni.

Przez najbliższych kilka miesięcy będziemy jeszcze działać w terenie, ale za pół roku zaprosimy Państwa do naszej nowej siedziby na Madalińskiego. Zależy nam, aby Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr od początku działało w formie, którą założyliśmy: jako profesjonalna instytucja, której przestrzeń pozwalać będzie na zapraszanie artystów światowej rangi. Stąd decyzja o przesunięciu otwarcia - trudna, lecz konieczna. W ramach programu otwarcia pokażemy spektakle klasyków teatralnej nowoczesności, między innymi Meg Stuart, Alaina Platella i Rimini Potokol - mówi Karolina Ochab, dyrektor Nowego Teatru

Premiera spektaklu "Francuzi" w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego odbędzie się zgodnie z zapowiedziami 3 października w ATM Studio. Po premierze niemieckiej Der Spiegiel nazwał "Francuzów" "rozliczeniem z dzisiejszą Europą w sugestywnych obrazach", Die Welt pisał o spektaklu "złożonym, wymagającym, ale fascynującym", o świetnym przyjęciu spektaklu na festiwalu Ruhrtriennale pisał w Gazecie Wyborczej Witold Mrozek.

(-)
Materiał Teatru
22 września 2015

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia