Otwarcie wystawy

Wszystko osiąga się przez nadzieję. Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku

Zapraszamy na wystawę prezentującą bogatą, 500-letnią tradycję kościoła reformacyjnego na Śląsku, wpisującą się w obchody Roku Reformacji.

 

Skupienie uwagi na Kościele ewangelicko-augsburskim (luterańskim) służy pobudzeniu refleksji nad obecnością ewangelików na Śląsku i przybliża ich tożsamość wyznaniową. Ruch reformacyjny połączył działalność religijną z powszechną edukacją, wpłynął na architekturę sakralną oraz muzykę, spopularyzował też druk.

Punktem wyjścia do narracji wystawy jest religia jako duchowe odrodzenie, na którym opierają się inne wątki życia, jak kształtowanie postawy obywatelskiej, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, dbałość o edukację, kulturę duchową i materialną. Tematyczne moduły wystawy („Duchowość", „Edukacja", „Tradycja", „Społeczeństwo i polityka", „Kultura") są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypowiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję".

W konferencji udział weźmie Alicja Knast, Dyrektor Muzeum Śląskiego, a także kuratorzy ekspozycji: Henryka Olszewska-Jarema, Ada Grzelewska, Jan Sasor, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko oraz Joanna Szeligowska-Farquhar.

Czwartek, 19 października 2017 r. / godzina 11.00, Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1.

Danuta Piękoś-Owczarek
Materiał Muzeum
12 października 2017

Książka tygodnia

Dostojewski. Portret intymny
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Alex Christofi

Trailer tygodnia