Otwarta Niedziela

w Europejskim Ośrodku Praktyk Teatralnych "Gardzienice".

19 sierpnia - Gardzienice (kompleks parkowo-pałacowy). Zapraszamy Państwa do zwiedzania Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice w dniach: 19 sierpnia i 16 września 2018 r. Ośrodek Praktyk Teatralnych dostępny będzie od godziny 11.00 do 18.00.


O godzinie 14.00 i 16.00 zapraszamy na spacer z przewodnikiem, który zabierze gości do Pałacu, Spichlerza, Oficyny, Rządcówki, Parku i Ogrodów („Japońskiego" i „Magicznego").

W Pałacu zaplanowano:

- Ekspozycję stałą rzeźb prof. Adama Myjaka, który należy do grona najwybitniejszych współczesnych polskich artystów i posiada na swoim koncie ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. W 2005 za zasługi dla kultury polskiej, otrzymał złoty medal Gloria Artis. W 2012 roku po raz piąty został Rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pracuje również na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie prowadząc Zakład Rzeźby (www.adammyjak.com)
- Wystawy czasowe
- Wystawę poświeconą Wandzie Dynowskiej
- Wystawę kostiumów teatralnych Abdela Farraha z kolekcji Sistovari/Thiasos Theatre
- Multimedialne prezentacje w przestrzeniach pałacu i w plenerze

O godzinie 17.00 zapraszamy na koncert muzyki klasycznej lub Zgromadzenie Artystyczne z reżyserem, aktorami i muzykami; w programie koncert wybranych pieśni z historycznych i obecnych spektakli Teatru "Gardzienice" (Spektakl Wieczorny, Gusła, Awwakum, Carmina Burana, Metamorfozy, Elektra, Ifigenia W A..., Ifigenia W T..., Oratorium Pytyjskie).

Informacje o Europejskim Ośrodku Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

Ośrodek Praktyk Teatralnych GARDZIENICE, założony w 1977 roku przez Włodzimierza Staniewskiego, stał się dobrze rozpoznawalny dzięki swym dogłębnym badaniom w zakresie rdzennych i antycznych tradycji muzycznych, wyjątkowym technikom aktorskim (ciało, głos), dzięki zaangażowaniu w tworzenie teatru w naturalnym środowisku i akcentowaniu zasad wzajemności i muzyczności w pracy. Metoda aktorska Staniewskiego, znana jako ekologia teatru, wymieniana jest jako jedna z ważniejszych w XX wieku.

Ośrodek przez lata funkcjonował w wynajętej sali pałacu w Gardzienicach, następnie w pałacowej oficynie i pozbawiony był podstawowej infrastruktury niezbędnej do pracy artystycznej i dydaktycznej. W roku 2008 władze Województwa Lubelskiego przekazały na rzecz Ośrodka pałac w Gardzienicach wraz z drugą z oficyn pałacowych (tzw. Małą Oficynę).

Projekt budowy Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych objął renowację, przebudowę i adaptację na potrzeby Ośrodka Praktyk Teatralnych "Gardzienice" czterech obiektów kompleksu pałacowego w Gardzienicach wraz z ich otoczeniem: pałacu, północnej oficyny pałacowej, spichlerza z końca XIX wieku oraz budynku gospodarczego tzw. szopy.

Kompleksowa renowacja pałacu objęła wzmocnienie konstrukcji obiektu, wymianę dachu i wszystkich instalacji. We wnętrzach przywrócono pierwotny dwutraktowy układ przestrzenny z odtworzeniem pierwotnych ciągów amfiladowych pomieszczeń poprzez powrót do pierwotnych otworów drzwiowych oraz usunięcie współczesnych ścian działowych. Przywrócona została istniejąca w wieku XVIII wielka sień na parterze. Główne wejście zostało przesunięte, zgodnie ze świadectwami ikonograficznymi na oś skrzydła północnego. Zlikwidowano późno XIX i XX-wieczne przemurowania. Wykorzystano poddasze (pracownie, garderoby) a także piwnice, które służą teraz za pomieszczenia ekspozycyjne. Na zewnątrz obiektu, od strony zachodniej (skarpa) wyeksponowano pozostałości dawnego zamku, odkryte w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 2009-2010.

W Spichlerzu niezbędne okazało się wyburzenie dawnej konstrukcji. Na jej miejsce, wzniesiono nową, opartą na żelbetowych stropach i stalowej konstrukcji dachu, utrzymanej w konwencji „industrialnej". Konwencja ta jest kontynuowana w konstrukcji stalowej słupów, podciągów, balustrad, balkonów, konstrukcji windy, oraz innych elementów i detali architektonicznych. Po przebudowie budynek, zachowując zewnętrzną bryłę zyskał dwie dodatkowe kondygnacje: poddasza i piwnic.

Część zachodnią wypełnia sala teatralna, obejmująca wszystkie 3 kondygnacje.

Mała Oficyna została poddana kompleksowemu remontowi, z likwidacją istniejących ścian działowych, przebudową klatki schodowej na poddasze w celu dostosowania jej do obowiązujących wymagań techniczno-funkcjonalnych oraz odtworzeniem arkadowego podcienia od strony zachodniej.

Budynek gospodarczy został zburzony, a na jego miejscu wzniesiono Salę Prób i Zgromadzeń, z umieszczoną centralnie główną salą, połączoną poprzez rozsuwane wrota ze sceną zewnętrzną.

Nawiązując do tradycji gardzienickiego parku pałacowego, stworzono także dwa ogrody: tzw. „Magiczny Ogród" oraz „Ogród Japoński".

Wstęp na Dzień Otwarty wolny

Kontakt:
Biuro O.P.T. "Gardzienice" w Lublinie: 81 5329840
Recepcja w Gardzienicach: 81 5821398

W związku z uczestnictwem w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" odbył się wyjątkowy Dzień Otwarty w dniu 10 maja 2015.

(-)
Materiał Teatru
18 sierpnia 2018

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia