Pamięci księdza i filozofa

11. Dni Tischnerowskie - Kraków

Wczoraj rozpoczęły się w Krakowie 11. Dni Tischnerowskie. Potrwają do 30 kwietnia

Tradycyjna msza św. w intencji Księdza Profesora odbyła się o godz. 17 w Kolegiacie św. Anny, po czym w Galerii PWST (ul. Straszewskiego 22) została otwarta wystawa obrazów Mariana Gromady z cyklu "Byli chłopcy byli..." oraz portretów ks. Józefa Tischnera. Tamże godzinę później - spotkanie z laureatami Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera: Są nimi: Piotr Sikora - wyróżniony w kategorii "myślenia według wartości" za książkę "Logos niepojęty", Dariusz Kosiński - wyróżniony w kategorii "nieszczęsny dar wolności" za książkę "Teatra polskie. Historie", Uniwersytet Dzieci - wyróżniony w kategorii "polski kształt dialogu Kościoła i świata" za imponujące pomysłowością, rozmachem i jakością "meblowanie" najmłodszych głów, reprezentowany przez Agatę Wilam.

Dzisiaj natomiast o godz. 10 w auli Collegium Novum UJ rozpocznie się sesja naukowa "Twarze i maski patriotyzmu", w której głos zabiorą: prof. Jerzy Szacki, dr Marek A. Cichocki, dr Tadeusz Szawiel, i prof. Zbigniew Stawrowski. W piątek - ciąg dalszy z udziałem: dr. Jána Čarnogursky\'ego, prof. Bronisława Łagowskiego, prof. Dariusza Kosińskiego, dr. Dariusza Gawina. Również w piątek (aula Auditorium Maximum UJ, godz. 17) wykład prof. Władysława Stróżewskiego "Problemy uczestnictwa". Po niej, o godz. 18.30, "O ojczyźnie, miłości i sprawach pokrewnych" rozmawiają: Ján Čarnogursky, o. Jan Andrzej Kłoczowski i Władysław Stróżewski. W sobotę o 17 w tejże auli "Ojczyzna Tischnera" - spektakl przygotowany przez PWST z udziałem: Ewy Kaim, Krzysztofa Globisza, Jerzego Stuhra oraz zespołu "Łopuśnianie" (zaproszenia w księgarni Znaku, ul. Sławkowska 1 oraz w PWST).

(KR)
Dziennik Polski
27 kwietnia 2011
Portrety
Józef Tischner

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...