Pamietaj o mnie...

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów (60+) do wzięcia udziału w projekcie „PAMIĘTAJ O MNIE…”, dotyczącym problemu „starzenia się”, przemijania i odchodzenia, postrzeganego w społeczeństwie jako temat drażliwy, tabu. Projekt ma na celu podkreślić naturalność zjawiska i wielką potrzebę mówienia o nim.

Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Projekt składa się z warsztatów teatralnych, zajęć w pracowni plastycznej i zajęć literackich. Efekty pracy twórczej (w tym teksty powstałe na zajęciach literackich, oparte na wspomnieniach i impresjach związanych z doświadczanym przemijaniem) zostaną przedstawione w formie pokazów dla zaproszonej publiczności zakończonych moderowaną rozmową z widzami.

Zajęcia dla Seniorów obejmują 18 spotkań (dla dwóch grup nieprzekraczających 15 osób) w siedzibie Teatru, w terminie od 26 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016 roku.

Inauguracja projektu: 26 kwietnia o godz. 16.00 na Małej Scenie Teatru Lalki i Aktora.

Równocześnie w szkołach i przedszkolach będą odbywać się zainscenizowane czytania utworu literackiego w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora, dotyczące tej samej problematyki. Po nich odbędą się spotkanie i rozmowa z udziałem psychologa dziecięcego.

Spotkania z dziećmi obejmują zainscenizowane czytanie w 10 placówkach (przedszkola oraz pierwsze/drugie klasy szkoły podstawowej) oraz rozmowy tematyczne w dniach od 10 maja 2016 do 10 czerwca 2016 roku w grupach nieprzekraczających 70 uczestników.

Zgłoszenia zainteresowanych (Seniorów oraz placówek) przyjmujemy do 25 kwietnia w godz. 10.00 do 15.00 pod numerem tel. 74 666 73 44 lub 533 300 422, mailowo: i.gardzielewska@teatrlalek.walbrzych.pl lub osobiście w siedzibie Teatru (wejście od ul. Kopernika) w pok. 14.

Projekt dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych.

(-)
Materiał Teatru
25 kwietnia 2016

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia