Patronat UNESCO nad musicalem Korczak

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

Dyrektor Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) Irina Bokova objęła patronatem polską prapremierę musicalu "Korczak" oraz towarzyszący mu projekt edukacyjny, przygotowywane w związku z inauguracją nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Podstawowym celem multilateralnej organizacji UNESCO jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz promowanie praw człowieka, tolerancji i wolności słowa na świecie. Od 1945 roku UNESCO koordynuje wszelkie działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej i aktywizuje społeczność międzynarodową dla wspólnych działań, zabiegając o rozwijanie kultury pokoju w świecie. UNESCO jest promotorem dialogu pomiędzy narodami i cywilizacjami.

W uzasadnieniu decyzji Dyrektor Generalnej czytamy:

„Z zainteresowaniem przyglądam się Państwa przedsięwzięciu, wpisującemu się w cykl wydarzeń poświęconych uczczeniu pamięci Janusza Korczaka – wyjątkowej i wszechstronnie uzdolnionej postaci, której wpływ w rozwój edukacji, kształtowanie praw człowieka i sztuki w najróżniejszych jej przejawach mają oddziaływanie międzynarodowe. Celem Państwa projektu jest promowanie tolerancji i lepszego zrozumienia historii Żydów, zarówno poprzez spektakl muzyczny jak i działania edukacyjne”.

Polska prapremiera musicalu „Korczak” oraz towarzyszący jej wielopłaszczyznowy program działań edukacyjnych to przedsięwzięcie przygotowane w związku z szeregiem wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych realizowanych w Polsce w 2012 roku, w związku z ogłoszonym oficjalnie decyzją Sejmu RP Rokiem Janusza Korczaka.

Z uwagi na szczególny charakter projektu, inscenizacja wraz z programem edukacyjnym zostały objęte honorowym patronatem m.in. przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Patronat Dyrektor Generalnej UNESCO przyznawany jest wydarzeniom znaczącym w skali międzynarodowej. Stanowi on największe wyróżnienie, zarówno dla twórców i realizatorów polskiej prapremiery musicalu „Korczak”, jak i dla autorów towarzyszącego mu projektu edukacyjnego.

Oprac MO
Dziennik Teatralny
11 czerwca 2012

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia