Paweł Gabara odwołany niezgodnie z prawem

Komunikat Pawła Gabary

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż 6 czerwca 2018 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił prawomocny wyrok, w którym oddalił skargę Zarządu Województwa Łódzkiego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego w sprawie uchwały Zarządu Województwa powołującej pana Krzysztofa Marciniaka na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi.

Oznacza to, iż w świetle prawa nieważne było powierzenie panu Krzysztofowi Marciniakowi obowiązków dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego.

Jest to już drugi prawomocny wyrok NSA w sprawie obsady stanowiska dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego. Poprzedni, wydany 17.04.2018, również oddalił skargę Województwa Łódzkiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie uchwały z 22.06.2017 o odwołaniu Pawła Gabary i przesądził jej nieważność.

Urząd Marszałkowski często powołuje się na aspekt pracowniczy w odwołaniu dyrektora. Jednakże i w tej sprawie zapadł prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Sosnowcu, który potwierdził status pracowniczy Pawła Gabary na stanowisku dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi.

Pragnę podkreślić, iż nieustannie zwracam się do Zarządu Województwa z prośbą o umożliwienie mi wykonywania obowiązków dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego. Pat, który trwa w tej sprawie już cały sezon artystyczny nie służy dobrze teatrowi, jego zespołowi i publiczności. Teatr powinien mieć stworzone stabilne warunki rozwoju artystycznego. Tymczasem przerwana została realizacja programu artystycznego całego dotychczasowego kierownictwa artystycznego, które z początkiem mijającego sezonu zostało wbrew prawu i dobrym praktykom zwolnione.

Paweł Gabara

7 czerwca 2018

(-)
Materiał nadesłany
7 czerwca 2018
Portrety
Paweł Gabara

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...