Pedagogika teatru od jesieni na UW?

Instytut Teatralny, Instytut Kultury Polskiej

Uruchomienie nowego kierunku podyplomowych studiów na UW - pedagogika teatru - planuje Instytut Teatralny we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej. Jest duża szansa, że studia ruszą w październiku - powiedziała PAP szefowa Instytutu Dorota Buchwald.

Powstanie w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego samodzielnego Działu Pedagogiki Teatru, który pracuje nad programem studiów, to jeden z efektów zmian strukturalnych, które Dorota Buchwald wprowadziła w kwietniu. Propozycje zmian zawarła w swoim programie, dzięki któremu w październiku ubiegłego roku wygrała konkurs na dyrektora Instytutu Teatralnego.

- Inspiracją dla zmian było moje dotychczasowe doświadczenia i wiedza na temat pracy Instytutu, artykułowana - także oddolnie - potrzeba lekkiego zmodyfikowania jego działalności - powiedziała PAP Buchwald.

Od kwietnia zastępcą dyrektora do spraw programowych jest Dariusz Kosiński, profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, któremu podlegają dwa nowe działy: Naukowo-Wydawniczy, kierowany przez dr Agatę Adamiecką-Sitek i Pedagogiki Teatru - kierowany przez Justynę Sobczyk. Nową kierowniczką Pracowni Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej została Monika Krawul. Zastępcą dyrektora do spraw finansowo-administracyjnych - Dorota Głowacka.

Zmiany mają pozwolić na lekkie przekierunkowanie działalności instytutu. - Chcemy wzmocnić dwa obszary: naukowo-badawczy i edukacyjny. Potrzebne było powołanie odrębnych działów w naszej instytucji, które skupiłyby się na bardziej ukierunkowanym, szerszym i głębszym zajmowaniu się tymi dziedzinami - tłumaczyła Buchwald.

Prace nad uruchomieniem studiów podyplomowych są tak zaawansowane, że pierwsi studenci będą mogli uczyć się pedagogiki teatru prawdopodobnie już w semestrze zimowym. - Mam nadzieję, że ostateczne decyzje zapadną już niedługo. Program studiów jest już przygotowany, koszty oszacowane, wykładowcy zaproponowani. Rozmowy dotyczą rozwiązania już bardzo szczegółowych kwestii - mówiła dyrektor Instytutu Teatralnego.

Kolejny pomysł pracowników Instytutu Teatralnego to spowodowanie, aby w każdym teatrze w Polsce zatrudniony był pedagog teatru, edukator teatralny. - Podstawowa edukacja szkolna często nie jest w stanie pomóc widzowi w zrozumieniu języka współczesnej sceny, zachęcić do tego, żeby poszedł do teatru i świadomie skorzystał z tego, co teatr oferuje. Dziś w teatrach Polsce pracuje tylko kilkunastu pedagogów teatru - zauważyła Buchwald. Dział pedagogiki przygotowuje specjalne warsztaty, prowadzi szkołę pedagogów teatru, zajęcia dla ludzi którzy chcieliby taką działalnością się zajmować.

Z kolei dział naukowo-wydawniczy uruchomi konkursy na badania naukowe oraz wykłady i zajęcia, których efektem końcowym będą publikacje książek.

Dorota Buchwald to teatrolog, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej zajmuje się teorią i praktyką dokumentowania teatru. Od 1997 roku kierowała Pracownią Dokumentacji Teatru, która do 2003 roku działała przy Związku Artystów Scen Polskich, a potem została częścią Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Buchwald jest autorką artykułów publikowanych m.in. przez "Teatr", "Pamiętnik Teatralny", "Notatnik Teatralny" i "Dialog", redaktorką wielu książek o tematyce teatralnej i rozmów z artystami.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego powstał w Warszawie w 2003 roku. Zajmuje się dokumentowaniem, promocją i animacją polskiego życia teatralnego oraz badaniami nad współczesnością i historią polskiego teatru.

(-)
(PAP)
23 kwietnia 2014

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia