Personalne roszady wśród szefów instytucji kultury

W Białymstoku

W tym roku kończy się kadencja dyrektorów dwóch białostockich scen: Agnieszki Korytkowskiej-Mazur, która kieruje Teatrem Dramatycznym i Jacka Malinowskiego, który szefuje Białostockiemu Teatrowi Lalek. W tym drugim przypadku kontrakt dyrektorowi zostanie przedłużony bez konkursu.

 

- Wysoko oceniamy to, co Jacek Malinowski do tej pory zrobił dla teatru. Zasługuje to na kolejną kadencję. Jego wizja artystyczna, którą realizowała przez ostatnie cztery lata, jest satysfakqonu-jąca - ocenia Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku odpowiedzialny m.in. za kulturę.

Magistrat otrzymał już zgodę ministra kultury na przedłużenie kontraktu dotychczasowemu dyrektorowi na kolejne cztery lata bez konkursu.

Natomiast jeszcze w marcu oficjalnie zostanie konkurs na szefa Teatru Dramatycznego.

Od kandydatów oczekuje się m.in. znajomości języka obcego, doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Nowy dyrektor zostanie powołany l maja na trzy lata.

- To naturalna procedura po upłynie kadencji, chcemy poznać nową koncepcje na kolejne lata dla tego teatru - mówi Maciej Żywno, wicemarszałek odpowiedzialny m.in. za kulturę.

- To wspólna decyzja moja i przełożonych, więc nie jestem nią zaskoczona - przyznaje Agnieszka Korytkowska-Mazur. - Nie traktuję tego jako zawód, a funkcję, którą pełni się przez pewien czas.

Na razie nie zdecydowała, czy będzie startowała w konkursie. Poszukiwany jest także nowy szef Książnicy Podlaskiej, który zastąpi odchodzącego na emeryturę Jana Leończuka.

Jan Leończuk to poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Dyrektorem największej biblioteki w północno-wschodniej Polsce jest od 1998 roku. Z końcem kwietnia przechodzi na emeryturę.

> Agnieszka Korytkowska-Mazur jest reżyserką, scenarzystką, kulturoznawcą i teatrologiem. Teatrem Dramatycznym kieruje od lipca 2012 roku. Nie zdecydowała czy stanie do konkursu.

> Jacek Malinowski jest reżyserem, wykładowcą na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. Dyrektorem Białostockiego Teatru Lalek oficjalnie jest od września 2012 roku. Jego kontrakt będzie przedłużony.

Anna Kopeć
Kurier Poranny
10 marca 2016

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...