PERSPEKTYWY 2017

Projekt ten jest kontynuacją cyklicznego festiwalu Teatru CHOREA - RETROPERSPEKTYWY.

Tegoroczna, szósta już edycja festiwalu zatytułowana PERSPEKTYWY 2017: Teatr - awangarda w działaniu wpisywać będzie się w obchody stulecia awangardy w Polsce i eksplorować temat awangardy w trzech aspektach. Pierwsza grupa spektakli to te, które nawiązują wprost do tradycji awangardy teatralnej: Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego. W tym nurcie chcemy zaproponować spektakl To Marty Ziółek z Warszawy odnoszący się do dokonań Tadeusza Kantora oraz spektakl Studium o Hamletach realizowany przez Akademię Teatralną w Warszawie w partnerstwie z Teatrem CHOREA i odwołujący się do nowego odczytywania Szekspira przez Jerzego Grotowskiego. Do tego nurtu awangardy zaliczać się będzie także multimedialne widowisko Oratorium Igora Gawlikowskiego, które będzie współprodukcją festiwalu i jedną z premier podczas tegorocznej edycji.

Druga grupa prezentacji teatralnych związana będzie z awangardą rozumianą jako szukanie nowych form i nowego języka w teatrze wynikającym z kontekstu społecznego nowych twórców nie wywodzących się z tradycyjnych środowisk artystycznych. Artyści ci tworzą wizje i narracje niezwykle odkrywcze i inspirujące nie tylko dla teatru ale i ogólnie dla sztuki. W tym nurcie chcielibyśmy zaprezentować m.in. nowy spektakl Teatru 21 Clowni w reżyserii Justyny Sobczyk realizowany przez aktorów z zespołem Downa czy obraz Nie mów nikomu Teatru Scena Robocza z Poznania stworzony przez Adama Ziajskiego wraz z grupą głuchoniemych, proponujący niezwykle nowatorski sposób komunikowania się z widzem. W tej grupie spektakli pojawi się druga premiera festiwalu Ciemność Magdy Paszkiewicz i Adama Biedrzyckiego - spektakl tworzony na nowatorskich metodach pracy z artystami z zaburzeniami wzroku.

Trzeci wymiar awangardy to udział w festiwalu teatrów zawodowych lub quasi zawodowych, które wyłamują się z obowiązujących kanonów sztuki scenicznej i proponują w swoich spektaklach w temacie, treści i formie nowe perspektywy dla teatru. W tym cyklu zamierzamy pokazać m.in. najnowszy spektakl Teatru Cinema z Jeleniej Góry zrealizowany wspólnie z Teatrem AKHE - awangardową grupą aktorów i performerów z Petersburga. Spektakl Nicea 2016 odnosi się do ataku terrorystycznego w Nicei w zeszłym roku i jest mocnym głosem artystów wobec tej tragedii. Także do tej grupy należeć będzie spektakl Intro Leszka Bzdyla, w którym aktorzy-tancerze w sposób zaskakująco nowatorski opowiedzą o dylematach i naszej bezradności wobec obcego.

Równocześnie z finałem festiwalu, w listopadzie (17-19.11.2017), w Art_Inkubatorze Fabryki Sztuki, odbywać się będzie III Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Towarzyszyć mu będą również obchody 50-lecia Katedry Dramatu i Teatru Uniwersytetu Łódzkiego. Oprócz programu prezentacji teatralnych planujemy zorganizować wystawę tematyczną jednego z najwybitniejszych fotografów teatralnych Wojciecha Plewińskiego.

Festiwal odbędzie się w siedzibie Teatru CHOREA w Fabryce Sztuki w Łodzi i Art_Inkubatorze Fabryki Sztuki w Łodzi w następujących terminach:

22-23 kwietnia

13-14 maja

23-24 września

28-29 października

17-19 listopada

scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki | Łódź, Tymienieckiego 3

(-)
Materiał organizatora
10 kwietnia 2017

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia

700. Krakowski Salon P...
Anna Dymna
W najbliższą niedzielę 23 stycznia, j...