Petycja do arcybiskupa

"Klątwa" - reż. Oliver Frljić - Teatr Powszechny w Warszawie

Atmosfera wokół czwartkowego pokazu spektaklu "Klątwa" w chorzowskim Teatrze Rozrywki coraz bardziej gorąca. Po niedzielnym odczycie listu arcybiskupa Wiktora Skworca, w którym domagał się odwołania przedstawienia oraz wezwał wiernych do modlitwy i postu, na biurko metropolity katowickiego ma trafić apel Kampanii Wolność Sztuki i Nauki. "Od władz Kościoła katolickiego oczekujemy mądrego przewodnictwa duchowego (...), nie zaś aktywności politycznej i podejmowania prób cenzury prewencyjnej oraz ograniczania naszych praw jako obywateli" - możemy przeczytać w opublikowanym liście.

Miłkowski: Jeśli „Klątwa" kogoś obraża, to nas - totalnie zakłamane społeczeństwo.

Apel o zdjęcie "Klątwy" z afisza chorzowskiego Teatru Rozrywki, wezwanie do modlitwy, postu i podejmowanie działań odpokutowujących za grzechy, prośba o wstawiennictwo św. Floriana, patrona miasta. Tak w skrócie można streścić list arcybiskupa Wiktora Skworca oraz chorzowskich kapłanów, który został odczytany w minioną niedzielę w chorzowskich kościołach. Duchowni wyrazili w ten sposób swój sprzeciw wobec czwartkowego pokazu kontrowersyjnego spektaklu na deskach Rozrywki.

Przypomnijmy, że pokaz tego spektaklu odbędzie się w ramach 19. Wakacyjnego Przeglądu Przedstawień, a występ Teatru Powszechnego (bo "Klątwa" to produkcja teatru ze stolicy) będzie gościnnym.

Na stronie internetowej "Nasza demokracja" został opublikowany apel Kampanii Wolność Sztuki i Nauki, skierowany do metropolity katowickiego. Sygnatariusze zwracają uwagę, że niedzielny apel arcybiskupa "godzi w naszą godność i wolność wyboru, ponieważ podważa umiejętność podejmowania przez nas świadomych decyzji. Chcemy, by nasze konstytucyjne prawa do wolności wypowiedzi, wiary i poglądów, a także odbioru sztuki były respektowane również przez władze Kościoła katolickiego".

W kolejnych akapitach możemy przeczytać: "Na koniec apelujemy do Waszej Ekscelencji o zajęcie się realnymi problemami zarówno Kościoła, jak i lokalnej społeczności, nie zaś sztuką, która o tych problemach opowiada. Kościół może uczynić wiele dobrego, wspierając ofiary pedofilii czy przemocy domowej, angażując się w życie ludzi chorych, biednych i samotnych. Wreszcie, pomagając uchodźcom uciekającym przed wojną. Liczymy, że wykorzysta swój potencjał".

„Klątwa" w Teatrze Rozrywki: komunikat metropolity katowickiego i duszpasterzy Chorzowa

Przed czwartkowym pokazem "Klątwy" w Teatrze Rozrywki odbędą się dwie - zgłoszone urzędowi miasta - pikiety. W związku z tym widzowie proszeni są, aby do teatru przybyć wcześniej, mieć ze sobą ważny bilet, ponieważ tylko na tej podstawie zostaną wpuszczeni do budynku oraz nie brać ze sobą bagażu, którego rozmiary przekraczają format A4.

Oto treść apelu Kampanii Wolność Nauki i Sztuki, opublikowany na stronie internetowej "Nasza demokracja":

"Wasza Ekscelencjo,

My, niżej podpisani mieszkańcy województwa śląskiego, zarówno wierzący w Boga, jak i niepodzielający tej wiary, jesteśmy zbulwersowani listem skierowanym do chorzowskich parafii, w którym zostało potępione wystawienie spektaklu „Klątwa" w chorzowskim Teatrze Rozrywki.

List ten godzi w naszą godność i wolność wyboru, ponieważ podważa umiejętność podejmowania przez nas świadomych decyzji. Chcemy, by nasze konstytucyjne prawa do wolności wypowiedzi, wiary i poglądów, a także odbioru sztuki były respektowane również przez władze Kościoła katolickiego.

Warto pamiętać, że Śląsk zawsze był miejscem, które współzamieszkiwały różne społeczności, narodowości i wyznania, ludzie różniący się poglądami, wrażliwością i gustem estetycznym. Bardzo chcielibyśmy, żeby tak zostało.

Wasza Ekscelencja pisze o środkach publicznych przeznaczonych na wystawienie spektaklu. Pragniemy przypomnieć, że na ten cel zostały przeznaczone również nasze podatki. Cieszymy się, że za te pieniądze możemy zobaczyć sztukę, w której artyści podejmują najbardziej palące problemy współczesności.

Wielu z nas jest praktykującymi katolikami, dla których nauka i sprawy Kościoła są ważne. Od władz Kościoła katolickiego oczekujemy mądrego przewodnictwa duchowego i większego zaangażowania w działalność społeczną, nie zaś aktywności politycznej i podejmowania prób cenzury prewencyjnej oraz ograniczania naszych praw jako obywateli.

Na koniec apelujemy do Waszej Ekscelencji o zajęcie się realnymi problemami zarówno Kościoła, jak i lokalnej społeczności, nie zaś sztuką, która o tych problemach opowiada. Kościół może uczynić wiele dobrego, wspierając ofiary pedofilii czy przemocy domowej, angażując się w życie ludzi chorych, biednych i samotnych. Wreszcie, pomagając uchodźcom uciekającym przed wojną. Liczymy, że wykorzysta swój potencjał."

(-)
Dziennik Zachodni
3 sierpnia 2017
Portrety
Oliver Frljić

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Film balkonowy
Paweł Łoziński
Czy każdy może być bohaterem filmu? C...