Pijani proszą o ratunek

"Pijani" - reż. Wojciech Urbański - Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

Uprzejmie proszę Czytelników "Idziemy", aby nie reagowali pochopnie i nie zrażali się tytułem sztuki autorstwa pracującego w Polsce rosyjskiego dramaturga i reżysera Iwana Wyrypajewa.

Spektakl "Pijani" wystawiony w Teatrze Dramatycznym w Warszawie nie jest bowiem afirmacją pijaństwa, lecz metaforą obyczajowej i moralnej schizofrenii, w jakiej pogrąża się dziś młode pokolenie w Europie, dzielące czas między pracę i rozrywki. W takim stylu życia nie ma miejsca na głębsze wartości, religię, autentyczne dążenie do miłości i szczęścia ani na inne poważne punkty odniesienia. Wyrypajew napisał tę sztukę na zamówienie teatru niemieckiego, dlatego nadał bohaterom imiona niemieckie, ale zrozumiałe w całej Europie. Niemniej nie jest przypadkiem, że jako artysta rosyjski, spadkobierca Dostojewskie-go i Gogola, głównym podmiotem sztuki uczynił alkohol, jako czynnik wyzwalający w bohaterach gwałtowne, lecz szczere uczucia i emocje.

Na scenie oglądamy grono bohaterów, którzy w stanie nietrzeźwym, po upojnej nocy, przekrzykując się wzajemnie, wypowiadają się na temat zasadniczych kwestii światopoglądowych i egzystencjalnych. Dwa małżeństwa i ich znajomi spowiadają się ze swoich nieszczęść i pragnień, głównie braku miłości i prawdy w relacjach z ludźmi. Jeden z mężczyzn mówi: "Jak mam żyć uczciwie, skoro pracuję w bankowości?". Te i inne podobne kwestie sprawiają wrażenie rozpaczliwego buntu bohaterów przeciwko otaczającej ich pustce. Przede wszystkim jednak wszyscy ci ludzie starają się szukać winy w sobie, zdając sobie sprawę, że człowiek musi odpowiadać za swój los.

Iwan Wyrypajew, niezwykle utalentowany autor kilku filmów i sztuk teatralnych, ukazał w "Pijanych" grono bohaterów, którzy w ludzkim poniżeniu, czasami bluźniąc, wręcz domagają się miłości i Boga. Miody zespół aktorski, zataczając się od lewa do prawa przez dwie godziny, udatnie, z poświęceniem gra owych pijanych nieszczęśników, wywołując aprobatę widowni przy otwartej kurtynie.

Mirosław Winiarczyk
Idziemy
25 maja 2018

Książka tygodnia

Opowieści
Wydawnictwo MG
Fiodor Dostojewski

Trailer tygodnia

(F) Paralele
Marek Zimakiewicz
„Paralele”, to inicjatywa Fundacji An...