Piotr Cieplak - Człowiekiem Teatru

Nagroda im. Zygmunta Hübnera Człowiek Teatru 2017

Nagroda im. Zygmunta Hübnera Człowiek Teatru 2017 będzie uroczyście wręczona w dniu 27 marca 2017 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesora Piotra Glińskiego.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera Człowiek Teatru 2017 ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby - wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona - przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi - dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda ma na celu:

- promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

- zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań  
   teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

- przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna,
   kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,

- propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

- promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość,
   globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

- wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat,
   wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Kapitułę IV edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji (Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner - Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody - Anna Augustynowicz, Jan Englert i Jerzy Trela.

___

Na zdjęciu: Piotr Cieplak podczas próby spektaklu "Soplicowo - owocilpoS. Suplement" w Teatrze Narodowym, czerwiec 2016 r.

(-)
Informacja nadesłana
7 marca 2017
Portrety
Piotr Cieplak

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia